Johan_Smets_KoenBroos_140x210Johan Smets

Van jongsaf heb ik een hart voor de ziel van mensen. Dit kreeg ik van thuis uit mee. Drie woorden verduidelijken hoe ik dit in mijn leven zelf verder uitgewerkt heb: “een dieper verstaan”, “mysterie” en “laten genezen”.

Van basisopleiding ben ik maatschappelijk werker. Daarna was ik als teamlid acht jaar werkzaam bij Tele-Onthaal Antwerpen (verantwoordelijke crisisinterventie) en als vrije consulent bij het Consulentenbureau in de Jozef de Bomstraat te Antwerpen. Hier ontwikkelde ik mijn “therapeutisch aanwezig-zijn” doorheen de wekelijkse supervisie van wijlen J. Remi Mens, vanuit de client-centered, de Transacionele Analyse en het psychodynamisch perspectief.

Rond mijn dertigste studeerde ik nog sociologie en ging zelf een aantal jaren in therapie. Via een collega leerde ik het enneagram kennen. Dit model was een heus kompas om al de boeiende perspectieven waarin ik dreigde te verdwalen, op elkaar af te stemmen en te integreren.
Rond mijn veertigste kwam het systemisch perspectief op mijn pad, via allerlei opdrachten in organisatieontwikkeling. Het bracht me bij de ‘Theory U” van Otto Scharmer en de familieopstellingen van Bert Hellinger, die ik dan integreerde in de opleidingen en workshops die ik gaf, voornamelijk in de social profit.

In 2006 – op mijn vijftigste op precies te zijn – ben ik dan door Jan Jacob Stam gecertificeerd als familieopsteller aan het Hellinger Instituut Nederland in Groningen en verder gekwalificeerd in systeemopstellingen en systemische therapie, met specialisatie “Trance en trauma” bij Dr. Ursula Franke, (Munchen, DE), en “Symptoom, ziekte en gezondheid” bij Stephan Hausner (Siegsdorf – Riedi, DE). Jarenlang volgde ik seminaries bij de grootmeesters in het opstellingenwerk, waaronder Bert Hellinger himself.
Eens voorbij de zestig, studeerde ik in juni 2018 af als homeopaat aan het vermaarde Allen College for Homoeopathy, Essex, UK, bij Dr. Subrata K. Banerjea en Janet Robinson.

Reeds in de humaniora bleek dat ik goed kon luisteren naar mensen. Ook in het gezin van herkomst nam ik taken op die niet voor mij bestemd waren.
Ik kon dus moeilijk ontsnappen aan de scholingsweg zoals hierboven kort geschetst.

De laatste 10 jaar beperk ik mij tot opstellingen en therapeutische gesprekken.
Woede en agressie, angst, hechting, rouw, depressie en suicide, al of niet ten gevolge van verdrongen trauma’s,  blijven de belangrijke thema’s van mijn therapeutisch werk vandaag. De laatste jaren komen er ook meer en meer mensen met vragen omtrent gezondheid en ziekte: burn-out, chronische vermoeidheid en fibromyalgia.

Voorbij de symptomen werken we dan omtrent levensgebieden als creativiteit (werken), intimiteit (liefhebben) en zingeving (bidden en spiritualiteit).
Goesting, energie en engagement zijn belangrijke gidsen bij de tocht.

En inderdaad, “een dieper verstaan”, “mysterie” en “laten genezen”, zijn meer en meer de essenties geworden van de manier waarop ik in het leven sta. Zo luister en kijk ik, telkens opnieuw, naar wie naar me toekomt en voor of naast mij zit.

Beiden van boerenafkomst, waren mijn ouders kleine zelfstandigen, die een leven lang hard hebben gewerkt. Ze hebben mij, mijn twee zussen en mijn broer, gegeven wat ze hadden. En daar doe ik het graag mee.
Riet is reeds vijfenveertig jaar mijn echtgenote en levensgezel en ik ben heel graag gewoon met haar thuis.
We hebben samen drie (volwassen) kinderen Jonas, Claeren en Morien, en vier kleinkinderen Floor, Lia, Lore en Lenn.
Ik lees graag en met enkele vrienden bezoeken we af ten toe tentoonstellingen of genieten van een concert.
Na 30 jaar speel ik terug gitaar en zing vooral eigen improvisaties.