Wie is wie?

Zoon Jonas en vader Johan Smets maken de kern uit van Huis van Verbinding.

Zoals gebruikelijk in het opstellingenveld werken we graag met gastopstellers. Dit zijn collega’s die we op workshops of in opleidingen hebben ontmoet en met wie als vanzelf een diepere band werd opgebouwd. Zij begeleiden mee opstellingen. Zij worden vooraf aangekondigd bij de activiteit waarop ze aanwezig zijn.

Verder zijn er nog onze vaste representanten. Dit zijn trouwe mensen waarvan sommigen er reeds van het prille begin als vrijwilliger bij zijn. Hun zuivere kwaliteit van systemisch waarnemen draagt er in grote mate toe bij dat een opstelling zich kan ontvouwen. De families en organisaties die in de opstellingen voorkomen, en wij als professionals, zijn hun heel dankbaar. We willen deze groep graag uitbreiden. Heb je interesse, spreek Jonas of Johan aan.