Uitgangspunten

“het effect van een interventie hangt af
van de innerlijke conditie van de interveniant”
William O’Brien

 

Levensstroom

Het leven geeft leven door, als één grote stroom.

Personen, gezinnen, families, bedrijven, organisaties, instituten, gemeenschappen, landen, volkeren. Zij ontvangen uit de levensstroom en dragen ertoe bij.

De levensstroom is een bron voor energie, goesting, verlangen, zin…

Wie in verbinding is met de levensstroom stelt zich open, voelt kracht, beweging, groei, plezier. Hij/zij reikt uit en en zegt “ja” tegen mensen en dingen op zijn/haar weg.

 

Verbinding

Verbinden is de verborgen natuurlijke samenhang te voorschijn laten komen. De verbondenheid van het “tussen-menselijke” met zijn duizend- en-één mogelijkheden toelaten en erkennen.

Verbinden is aanwezig, “in zicht”  brengen wat verbroken, afgescheurd, uitgesloten en niet “geZien” wordt.

Verbinden is ge-heel maken: verdrongen delen van jezelf, vergeten leden van de familie of de groep, miskende aspecten van een organisatie, uitgesloten groepen in een samenleving deel maken van het geheel: re-member-ing.

Levende organismen hervinden hun goesting en levenskracht, voegen zich (terug) in de levensstroom, wanneer de verloren delen worden geZien en geïntegreerd.

 

Innerlijke beweging

Verbinding, verandering, groei, ontwikkeling en uitreiking begint met een aanraking die een innerlijke beweging op gang brengt.

Het moment van geraakt worden, van bewogen worden, kiest zijn eigen tijdstip. Je kan het niet forceren. Soms komt dit moment van binnen, soms komt het van buiten. Als het er is kan je het nemen, of voorbij laten gaan. Heb je het gemist, het komt terug.

De aanraking zelf gebeurt ergens van binnen. Bert Hellinger noemt dit het “lege midden”.

Deze innerlijke beweging kan krachtiger worden gemaakt door inzichten en toepassingen van de hedendaagse menswetenschappen.

 

Zien

Elk levend organisme,  een persoon, een team, een organisatie , heeft een eigen, bijzondere schoonheid. Voor de ogen vaak verscholen. Zichtbaar voor wie met het hart kijkt.

Voorbij deze schoonheid is er het licht van de essentie, wat de Perzen “Rozaneh” noemen.

Zien betekent dit oorspronkelijke licht aanschouwen, doorheen de vorm, het gedrag, de patronen, de systemen en structuren heen.

Zien veronderstelt een open houding voor wat zich wil tonen, te voorschijn wil komen. Het durft wel eens om moed te vragen. Tevens groeit het door te oefenen.

 

In dienst van het grotere geheel

Het geheel is meer dan de som van de delen. De wereld om ons heen vraagt vandaag om aandacht voor het geheel. Zo kijken wij naar mensen, organisaties en de samenleving.

Als we een bijdrage doen, zoeken we naar een juiste balans in geven en nemen. We zoeken naar onze plek in het geheel, en – waar het mag en kan – pogen we te verbinden wat uitgesloten wordt.

 

Efficiënt en effectief, deskundig en bewogen.