Wie en wat is Huis van Verbinding

Huis van Verbinding geeft sinds 1995 trainingen en begeleiding aan mensen, teams en organisaties. Zij komen naar ons met drie soorten vragen. Een aantal willen creatief inspelen op nieuwe opdrachten en uitdagingen. Een tweede groep merkt dat er nog meer potentieel aanwezig is dan in de realisaties zichtbaar is. Een grote groep tenslotte, stelt vast vastgelopen te zijn in een belemmerend patroon en wil hier verandering in brengen.

Ondermeer de Transactionele Analyse en het enneagram, stonden garant voor een dynamische aanpak, voorbij de feiten. Spiritualiteit onderbouwde het zien en het luisteren. Niet doen was ook doen. Deze roots blijven aanwezig in een actuele activiteiten zoals bv. de Vrij van Alcoholtraining en de module Ontwikkelingsgericht Coachen.

Vanaf het begin was de systemische component reeds aanwezig met het perspectief van de  lerende organisaties van Peter Senge (Fifth discipline). Later werd de “Theory U” van Otto Scharmer  het dragend kader om omtrent  dialoog en duurzame verandering te werken.

Na een kennismaking in 2006, maakte Huis van Verbinding in 2007 een krachtige beweging naar de fenomenologisch-systemische benadering van Bert Hellinger. Er werd hard gewerkt en veel geïnvesteerd om de methodiek van de Familie-, Systeem- en Organisatieopstellingen in de vingers te krijgen.

Anno 2010 trekt Huis van Verbinding resoluut de kaart van het fenomenologisch-systemisch werk. Naast het opstellingenwerk wordt in creatieve dialoog met het veld gezocht naar aanvullende benaderingen waarbij de rijkdom en zuiverheid van de fenomenologisch–systemische benadering bewaard blijft. Vooral de internationale contacten met en via Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder van het Bert Hellinger Instituut in Nederland zijn erg stimulerend. De ontwikkelingen en vorderingen die de medewerkers hier doormaken en meenemen worden onmiddellijk zichtbaar in coaching- en therapiesessies, workshops en opleidingen.

Het aanbod wordt zowel in de breedte als in de diepte uitgebouwd. De thema’s van de familieopstellingen worden gevarieerder: je kan terecht voor vragen omtrent verslaving, psychiatrische/neuropsychologische aandoeningen, energieverlies, levensloop(baan), zingeving en spiritualiteit. Verder ontvouwt zich een aanbod voor de deskundigheidsbevordering voor begeleiders, in de breedste betekenis van het woord.

Organisaties en bedrijven komen meer en meer aan hun trekken. Er zijn de workshops voor leidinggevenden en managers. Het management of de directie kan ons engageren om in service opstellingen te doen, die met één of meerdere aspecten van de bedrijfsvoering of specifiek met leiderschap te maken hebben.

In het voorjaar 2012 wil Huis van Verbinding een twintigtal mensen certificeren die de volwaardige  opleiding familieopstellingen hebben voltooid. Wie voordien elders een opleiding heeft genoten, kan zich vervolmaken in de workshops met internationaal erkende opstellers.

Huis van Verbinding evolueert duidelijk van een eenmanszaak naar een familiebedrijf. Meer en meer gaat ook de zoon mee het verhaal schrijven.  En ook voor de dochters is er een plek.

Daarnaast biedt Huis van Verbinding als netwerkorganisatie een kader aan collega professionals. Ze verrijken in bestaande activiteiten met de eigen bijzondere deskundigheid, of vullen een eigen project in en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.

Huis van Verbinding wordt geleid door Johan Smets: trainer, coach en psychotherapeut.