In verbinding met je grondstroom.

De tweedaagse wordt een driedaagse.
Ze  vindt plaats van dinsdag 30 juli tot en met donderdag 1 augustus.

Op je best zijn
Dansen, zingen, uit je bol gaan, een gat in de lucht springen, stilstaan, het stil in jezelf maken, iets moois maken, je grens verleggen, je eigenste zelf zijn, je plek innemen, je laten zien, voor iets warm lopen, een ander heel graag zien, dichtbij kunnen zijn, geven, nemen, energie hebben, goesting, plezier…  Inderdaad. Hier gaat het om: leven vanuit en in verbinding met je grondstroom.

Amechtig, lusteloos en ziek.
Onze tijd laat zich kenmerken door een aantal fenomenen die wij “het verlies van voeling en verbinding met de grondstroom van het leven” durven noemen. Onze beschaving lijkt wat op hol geslagen en verleidt ons tot een gevoel van machteloosheid en een cynische houding van “er is toch niets aan te doen”. Minder rationale wereldbeelden dan degene die vandaag aan onze universiteiten worden gedoceerd, stellen zich een diepe verbinding voor tussen de macrocosmos (onze wereld, de planeten en de kosmos) en de microcosmos (ons lichaam, onze ziel, ons samenleven). En in onze tijd wordt deze band overduidelijk zichtbaar. Zoals onze planeet kreunt onder ecologische en economische perversies, zo blijkt ook de hedendaagse westerse mens gebukt te gaan onder allerlei kwalen die ook verwijzen naar een pervers gebruik van levensenergie. We worden om de oren geslagen met statistieken en verhalen over burn-out (vooral jonge mensen), depressie, CVS en fibromyalgie. We slapen niet goed, we zijn te zwaar, bewegen niet genoeg. We zijn moe, moe, moe.  We zijn (het) moe. Een zware prijs voor een leven dat erg gedreven wordt door een onhoorbare stem die driftig roept: “alles moet beter” en “meer is niet genoeg”. We hebben veel, het gemis was echter nooit zo groot. Perversies voeden zich met hun eigen honger, of, zoals Bert Hellinger zegt: “het verkeerde pad is eindeloos”.

Grondstroom.
En op de achtergrond constateren we telkens een significante vermindering van of een verlies aan vermogen om plezier te maken, om te genieten. Veel draait om goesting en plezier. Plezier in scheppend kunnen bezig zijn (werken), genieten van het samenzijn met de ander (vriendschap en beminnen) en zich zinvol opgenomen weten in een groter geheel, een groter verhaal (bidden en zingeving).
Vrije doorstroming van deze drie elementen – werken, beminnen en bidden – verwijst naar de kracht en energie van de grondstroom die doorheen alles ademt.  In alle grote tradities wordt naar deze grondstroom verwezen. Sommigen noemden het de Geest, anderen Chi, of Prana, Vital Force, Rozaneh, enz… Herstellen we onze verbinding met de grondstroom, dan voelen we terug de levensstroom die goesting brengt en aanzet tot plezier. Elke dag mogen en kunnen we genieten van de weldoende tintelingen in kleine en grote ervaringen. En in alle grote tradities worden wegen (methoden) en middelen (technieken) aangereikt om je te verbinden met je levenstroom. In onze driedaagse worden twee oeroude wegen aangereikt, geïnitieerd en geoefend:  yoga en familieopstellingen.

Yoga.
Met alle indrukken die van buitenaf op ons afkomen zijn velen het contact met hun grondstroom kwijtgeraakt en daarmee ook de verbinding met zichzelf. Ook zijn velen van ons hun vermogen om dingen te voelen en op zichzelf te vertrouwen verloren en wenden zich tot anderen voor begrip en zingeving, terwijl de antwoorden zich diep in ons, onze grondstroom, bevinden. Tijdens deze driedaagse gaan we ook door middel van yoga, via allerlei fysieke bewegingen, ademhalings-  en meditatietechnieken en expressie, verbinding maken met ons zelf, onze grondstroom. Gronden, bewegen, ademen, ruimte creëren zodat onze levensenergie terug kan gaan stromen.  Onze lichaam en geest staan rechtstreeks in verbinding met elkaar en deze kunnen we via yoga  beïnvloeden en balanceren.
Hoe meer we in contact staan met onze grondstroom, hoe beter de flow van onze levensenergie (Chi, Prana,..), hoe beter en stabieler onze fysieke en mentale gezondheid, hoe meer innerlijke rust er komt en hoe verder we onszelf kunnen ontplooien.

Familieopstellingen.
Met familieopstellingen betreden we het systemisch veld dat ook zo oud is als de mensheid. Genezers, sjamanen, tovenaars bedien(d)en zich van de energie en informatie die in familieopstellingen vrij komt. Verlies van verbinding met de grondstroom komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vaak maakt het deel uit van een groter verhaal: in de familie treffen we lotgenoten die ook deze verbinding hadden verloren. Een duistere dynamiek van verborgen loyaliteiten maakt dat een later lid dezelfde “symptomen” gaat herhalen en zijn verbinding met de grondstroom verliest. In een familieopstelling wordt de blinde, verborgen destructieve trouw zichtbaar en, bij wijze van spreken,  gedeblokkeerd en herschakeld, zodat energiek leven opnieuw mogelijk wordt.
Blinde liefde,  wordt wetende liefde. Leven wordt écht leven.

Samen een gedragen ruimte creëren om in te helen en te groeien.
Leven in verbinding met je grondstroom is toch wat tegen de tijd ingaan. Is ontrouw worden aan wat voorgehouden wordt. Het vraagt moed, oefening, discipline, krijgerschap. Tijdens deze drie dagen maken we samen een “holding space” waarin de verbinding met de grondstroom kan hersteld worden en  verduurzaamd.
Drie dagen waarin we naar ons leven kijken, ons door iets groters dan onszelf laten raken, en energie en wijsheid op doen om dit leven vast te pakken en vrij en gepast vorm te geven.
Driezomerse dagen met veel plezier. Met veel stilte en humor ook. Waar plaats is voor blijheid en vreugde. Dagen dat er diep geademd kan worden en dat de levenskrachtige energie van de grondstroom die ieder van ons,  iedere man en vrouw in zich meedraagt, voelbaar en zichtbaar wordt.

Praktisch
Op dinsdag 30, woensdag  31 juli en donderdag 1 augustus 2019.
Iedereen kan deelnemen, ongeacht je fysieke conditie, je ervaring met familieopstellingen of je niveau in Yoga. Zo kan voor yoga voor bijna iedere oefening een alternatief op een stoel worden gevonden, met nagenoeg hetzelfde effect.
Losse kledij is aangewezen. Als je een eigen matje hebt, breng het dan graag mee.
Iedere dag begint en eindigt met een yoga sessie. Daartussen doen we twee sessies met systemische bewegingen en/of familieopstellingen.
We treffen elkaar in de Speelhoeve, Vremdese Steenweg 237, Vremde-Boechout.
Onthaal om 09:30u, start om 10:00u. We werken tot 17:00u.
Gezonde broodmaaltijd met verse slaatjes, koffie, thee en water zijn voorzien.
Prijs: 350 € (21% btw incl.). Inschrijven via mail voor 1 juli.
Wijze van betalen wordt dan doorgegeven. Factuur op aanvraag.

Begeleiding:
Claeren Smets is van opleiding leerkracht lichamelijke opvoeding. Ze beoefende judo op Europees niveau en bouwt nu een leven uit als Yoga teacher met focus op het herstellen van de grondstroom. Zij combineert diverse yogastromingen in functie van het genezingsproces.
Johan Smets is psychotherapeut, familieopsteller en homoeopaat.
Riet Rooms: echtgenote en moeder van. Ze begeleidt leidinggevenden in een grote welzijnsorganisatie. Ze is ervaringsdeskundige familieopstellingen en verrast mensen met haar frisse catering.

Van harte welkom.
Claeren, Riet en Johan.