Man, vrouw, kind, wezens van verlangen…
Zomertweedaagse omtrent relaties

Twee zomerse dagen met veel stilte. Met veel plezier en humor ook. Twee dagen waarin (oude) pijn er mag zijn en waar plaats is voor blijheid en vreugde. Dagen dat er diep geademd kan worden en dat de levenskrachtige energie die ieder van ons, iedere man en vrouw in zich meedraagt, voelbaar wordt. Twee dagen waarin het verlangen om echt te leven en het leven te delen, helder en krachtig mag worden. Twee dagen waarop jouw verlangen aangeraakt wordt en waarin de beweging op gang komt die zich de volgende maanden kan ontvouwen en zijn bestemming naderbij kan komen: in een rijkere relatie meer man of vrouw worden.
Dit kan de vorm aannemen van een nieuwe impuls in de bestaande relatie, een vrij komen van een oude relatie, bewuster in een nieuwe relatie stappen. Een verlangen ook om zelf je eigen werk op te nemen om zo je kinderen vrijer hun toekomst te laten nemen. In ieder geval zonder de belasting van de bagage die we zelf moeten oppakken en dragen.
twee dagen waarin we naar ons leven kijken, ons door iets groters dan onszelf laten raken, en energie en vrijheid op doen om dit leven vast te pakken en vrij en gepast vorm te geven.

Het grootste geschenk.
“Door mij helemaal te nemen, geef je jezelf. Dit is het grootste geschenk dat ik van je kan ontvangen.” Partners nemen van elkaar. Partners geven aan elkaar. Het is een spel dat de intimiteit, de erotiek, het gezamenlijke ouderschap en het wederzijdse engagement bijzondere vreugde geeft. Relaties waar vlot kan uitgewisseld worden, zijn vruchtbaar en veerkrachtig.

Als partners tegen elkaar kunnen zeggen: “jij bent de enige en echte voor mij. Met jou word ik volledig en heel. Met jou neem ik mijn toekomst, met alles wat erbij hoort” dan kunnen de partners elkaar in de ogen kijken, dan blijven ze op elkaar gericht, wat er met één van hen of met hen beiden ook gebeurt. Ieder draagt wat ie zelf te dragen heeft en samen dragen ze wat bij “het samen” hoort. Zo staat ieder op zijn plek en zo vinden ook de kinderen hun plek en zijn deze vrij om hun eigen toekomst te nemen. Dat is voor vader, moeder, zoon, dochter een groot geschenk. Het geschenk dat ouders aan elkaar geven, is tevens een groot geschenk voor de kinderen. En alle vaders zijn ook zonen en alle moeders ook dochter. Zo zijn ontvangen en geven, gisteren en morgen, de plek hier en de plek daar onherroepelijk met elkaar verbonden. 

Een man is man vanwege een vrouw. Een vrouw is vrouw vanwege een man.
Mannelijke en vrouwelijke kracht zijn vandaag niet altijd even helder te onderscheiden in relaties. Vrouwen staan vaak meer sturend en controlerend in de relatie dan de man, die niet in staat is verantwoordelijkheid te nemen en deze om te zetten in beslissingen zonder de instemming van zijn vrouw. Op de een of ander manier is hij bang om de confrontatie met haar aan te gaan. De relatie wordt dan gekenmerkt door gebeurtenissen waarbij de vrouw de man als kind behandelt.
Tegenwoordig hebben veel paarrelaties zulke omgekeerde rollen. De vrouw met een teveel aan mannelijke energie trekt een man aan die veel vrouwelijke energie in zich heeft. En zo komt in de onderstroom een onbewuste rivaliteit op gang en strijd om de leidende en controlerende rol in de relatie. Juist deze verstrikking maakt deze relaties zo bekoorlijk:  de man vindt in zijn vrouwelijke partner de energie die hij zelf geheel of gedeeltelijk mist. Op gelijke wijze is de vrouw op zoek naar de vrouwelijke energie die haar ontbreekt en waarvan ze aanvoelt dat haar man haar die kan geven. Mannen leren dan van vrouwen wat mannelijkheid is en vrouwen leren van mannen wat vrouwelijkheid is (Carola Castillo). Het geschenk blijft uit.
Het is van belang om in de familie te onderzoeken waar deze symptomen vandaan komen. Er kunnen talloos vele dynamieken onder verborgen zijn. Een belangrijke dynamiek komt zeker voort uit het gemis aan ‘de man’ in de geschiedenis van onze voorouders. West Europa is al vele eeuwen het toneel van oorlog: mannen trekken ten strijde voor geloof en vaderland en laten hun vrouw met de kinderen achter. En de vrouwen zorgden voor huis en gezin. Om te overleven waren ze tegelijk man en vrouw, vader en moeder. Het mag tijd worden nu dat vrouwen beginnen te voelen dat ze vrouw zijn vanwege hun man, en er op durven te vertrouwen dat deze blijft, zonder de angst dat de hij weer opnieuw,  voor altijd zal vertrekken…

Mannen mogen stoppen met onverantwoordelijk, gemakzuchtig en verleidelijk te zijn. Vrouwen mogen beginnen om hun mannen meer verantwoordelijkheid te laten nemen en stoppen met alles te controleren. Zo kan de onbewuste rivaliteit ophouden, en kan een vrouw bij haar man blijven en een man bij zijn vrouw. Sterker nog, zo wordt de vrouw meer vrouw door haar man, en wordt de man meer man door zijn vrouw. Zo eren we in ons, de vrouwen, de mannen, die ons vooraf zijn gegaan en het leven hebben doorgegeven. Ondanks alles. Dankzij alles.

Praktisch:
Twee actieve, verbindende dagen met ruimte voor opstellingen omtrent een persoonlijk thema, ervaringsoefeningen, bewustzijnswerk (presence), zelfreflectie, stilte en dialoog.
Donderdag 30 en vrijdag 31 juli, van 10:00u tot 18:00u.
De Speelhoeve, Vremdese Steenweg 237, Vremde-Boechout.
Minimum aantal deelnemers 12, max 30.
Begeleiding: Johan Smets. Gastvrouw: Riet Rooms.

 Prijs:
225 €, broodjeslunch, koffie, thee en water inbegrepen.
Inschrijven via mail voor 15 juli 2015. De wijze van betalen wordt dan doorgegeven.
Van harte welkom. Riet en Johan.