Systemische opstellingen: het verbindende veld van de ziel

De term “systemisch” is in. Meer en meer opleidingsinstituten en organisaties hanteren hem, te pas en te onpas. Er heerst momenteel nogal wat verwarring. Systemisch werk met opstellingen is veel meer dan een toevallige mix van systeemdenken, contextueel werk, het inbrengen van figuren en het spelen van rollen. En het is niet zomaar iets dat je erbij pakt, binnen een grotere opleiding eventjes op een weekendje leert.

In dit artikel wil ik de essentie aangeven van de systemisch-fenomenologische benadering, in bijzonder de methodiek van de familie-opstellingen van Bert Hellinger. Tegelijkertijd wordt zo duidelijk waarin deze zich van andere perspectieven en modellen onderscheidt. Verder doe ik kort enkele suggesties voor wat deze benadering kan betekenen voor het agogische veld.

Zie, ik leef.
Van waaruit?
Kindsheid noch toekomst verliezen aan geldigheid…
Overvloedig bestaan welt op in mijn hart.

Rainer Maria Rilke –  Negende elegie

Iedereen werkt vandaag systemisch?

De term “systemisch” is in. Meer en meer opleidingsinstituten en organisaties hanteren hem, te pas en te onpas. Er heerst momenteel nogal wat verwarring. Systemisch werk met opstellingen is veel meer dan een toevallige mix van systeemdenken, contextueel werk, het inbrengen van figuren en het spelen van rollen. En het is niet zomaar iets dat je erbij pakt, binnen een grotere opleiding eventjes op een weekendje leert.

In dit artikel wil ik de essentie aangeven van de systemisch-fenomenologische benadering, in bijzonder de methodiek van de familie-opstellingen van Bert Hellinger. Tegelijkertijd wordt zo duidelijk waarin deze zich van andere perspectieven en modellen onderscheidt. Verder doe ik kort enkele suggesties voor wat deze benadering kan betekenen voor het agogische veld.

 

 

Lieve zoon, blijf!

Een twaalftal mensen zitten in een kring. De meesten kennen elkaar niet en hebben ook nog geen ervaring met familieopstellingen. Een vrouw van rond de vijftig start en zet zich in de lege stoel naast de begeleider.

Moeder van de cliënte is Vlaams, vader is Joods. Zijn hele familie is in de oorlog naar de vernietigingskampen gevoerd: vader, moeder, broers, zusters, tantes, nonkels en grootouders. Ze zijn allemaal dood. Hij is de enige die niet is opgepakt. Hij is blijven leven. Hij is dan gestorven toen de cliënte twaalf was, na een ellendig slepende ziekte. Ze haat haar moeder verschrikkelijk. “de verkeerde was gestorven”. Ook de relatie met haar zus is moeizaam. Een goed resultaat van de opstelling zou zijn dat er terug echt contact komt. Het effect zou zijn dat ze zich ook lichter zou voelen en wat makkelijker in de omgang.

De cliënte heeft representanten gekozen voor zichzelf (rc), haar vader (rv) en haar moeder (rm) en deze in de kring, op een plek die als juist aanvoelde, opgesteld. De opstelling ontwikkelt zich. Op een bepaald moment krijgen we dit fragment:

Rv gaat meer en meer naar een punt rechts van hem op de grond staren, en wordt naar beneden getrokken.

De begeleider (B) brengt drie representanten extra in: twee representanten voor de grootouders (rgo), de ouders van vader, en één voor de zus (rz). De rgo zet hij op de plek waarop de blik van rv steeds was gericht. De rz plaatst hij naast de representant van de cliënt.

Na enige stilte doet de rv een paar passen naar zijn ouders (de rgo) en zegt: “ik wil voor hen knielen”.  De begeleider laat toe de innerlijke beweging te volgen. Rv begint te snikken en ingehouden te huilen.

B: tot rv, “zeg hen: ik heb het overleefd”.

Rc: tegen zijn ouders, met veel schaamte: “ik heb het overleefd”. Hij snikt en beeft.

Rm komt stilletjes naast rv zitten en neemt hem troostend vast.

Rv zegt dan tot zijn ouders: “ik hoor bij jullie!” Rm blijft troosten en zegt vol liefde tegen rv, haar man: “ik zie je zo graag, ik heb altijd zo van je gehouden”.

Op het moment dat rm dit zegt, trekt rc een pruillipje. Zij krijgt het gelaat van een kind van een jaar of zeven.

De begeleider vraagt representant van grootvader (rgv) en representant van grootmoeder (rgm) of zij nog iets willen zeggen tegen hun zoon. Na een stilte zegt één van hen. “Het is genoeg geweest zo, lieve zoon, blijf alsjeblieft daar”. Vanaf dan kalmeert rv en wordt zijn ademhaling rustiger.

De begeleider vraagt rv op te staan. Na een tijdje staat rv op. Hij kijkt zijn ouders aan, en vervolgens zijn vrouw en zijn dochter.

B tot rv: zeg tegen je ouders: “lieve ouders, kijk dit is mijn vrouw, jullie hebben haar nooit kunnen zien”.

Al wijzend naar zijn vrouw zegt rv: “lieve ouders, kijk dit is mijn vrouw, jullie hebben haar nooit kunnen zien, ik stel ze nu aan jullie voor”.

B: En nu ook je twee dochters, hun kleindochters.

En wijzend naar zijn twee dochters: “en dit zijn mijn twee dochters, jullie kleindochters”. Er wordt uitgewisseld met de ogen. Deze uitspraken doorsnijden de stilte. Ze raken zichtbaar de dochters en de moeder. De rgo gaan nu op de grond liggen en na een tijdje sluiten ze de ogen. Zij lijken in vrede.

De rv en rm, zijn vrouw, nemen terug hun plek tegenover de rc en de rz. ….

 

 

Laat je raken

“Het allerbeste kan niet onder woorden worden gebracht, het op één na beste wordt verkeerd begrepen”. Met deze woorden drukte Bert Hellinger zijn aarzeling uit om zijn werk te publiceren.

Opstellingen gaan over schuld, onschuld en het geweten. Zij brengen ons in de verborgen velden van het bewustzijn. Ze geven inzicht in belemmerende patronen en de kracht waarmee deze werkzaam zijn. Ze ontroeren, roepen sterke gevoelens op, spreken het zelfherstellend vermogen aan, zetten aan tot beweging, laten leven, energie, kracht en liefde stromen.

Ze maken de bewegingen van de ziel zichtbaar en alzo komt die liefde vrij, die nodig is om het eigen leven te leiden.

Wil je echt “weten” wat een opstelling is, schrijf je in, ga er naartoe. Neem deel en maak het mee, verbind je met wat er is en laat je (zachtjes) raken.

 

 

Schroom en uitdaging

Met aarzeling ging ik in op de vraag dit artikel te schrijven. Enerzijds uit schroom. Schroom omdat het wezen van de familieopstellingen niet in woorden te vatten is. Schroom ook omwille van de grote ontwikkeling die het systemisch werk de laatste vijftien jaar heeft doorgemaakt. Vele opstellers hebben bijgedragen, zowel in de breedte als in de diepte. En er is nog zoveel in beweging. Het systemisch veld biedt een ontzettend brede horizon om verder te ontdekken en te ontginnen. Hoe geef je dit alles weer, zonder iemand onrecht aan te doen?

Tevens is er ook uitdaging. Uitdaging omdat het voor het Vlaamse landschap goed zou zijn wanneer de systemische bril meer ingang vindt. Zowel op het gebied van gezin en families, als op het gebied van organisaties en maatschappelijke problemen, biedt de systemische benadering immers heel wat nieuwe inzichten en kansen. Hoe verschillend ook van de vertrouwde methodieken, de systemische aanpak kan steeds als aanvullend worden ingezet. Hier en daar zien we stilaan voorzieningen met familieopstellingen werken.

 

 

Bert Hellinger: waar vele wegen samen komen

Bert Hellinger werd geboren in 1925.  Een rijk leven heeft hij gehad. Hij was hoofd van een missieschool in Zuid Afrika. De tradities en rituelen voor de verering van de voorouders boeiden hem enorm en hebben sterk bijgedragen tot de ontwikkeling van de familieopstellingen. Hij legde zijn priestergewaad af. In de jaren 60 volgde hij een opleiding psychonanalyse en werd erkend  als psychotherapeut. Door de Primal Therapy van Arthur Janov en het lichaamswerk van Alexander Löwen werd hij de psychonanalyse enigzins ontrouw. In de jaren zeventig verdiepte Hellinger zich in de Transactionele Analyse, maakte kennis met de Gestalt-therapie, volgde met veel interesse Virginia Satir in haar  werken met familiesculpturen en Ivan Boszormenyi-Nagy als pionier van het transgenerationele aspect in familiesystemen. Hellinger voelde zich verder ook aangesproken door de focus op hulpbronnen en het oplossingsgerichte van het neuro-linguistisch programmeren (NLP). Zeer wezenlijk voor het geheel is de fenomenologie: hij was erg vertrouwd met Martin Heidegger.

In zijn methodiek van familieopstellingen heeft Bert Hellinger elementen samengebracht die tot dan elk eerder een afzonderlijk bestaan leidden – en het geheel is anders en meer dan de som van de delen. Hellinger was en is echt de pionier. Belangrijke collegae voor hem waren Dr. Gunthard Weber, Hunter Beaumont, Albrecht Mahr, om er enkele te noemen. Onafhankelijk van Bert Hellinger deden en doen ook Insa Sparrer en Dr. Matthias Varga von Kibéd en een groep rond Guni Baixa een bijdrage.

In Nederland zien we een grote dynamiek ontwikkelen in het Hellingerinstituut onder impuls van Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder.

Vijfentachtig ondertussen, blijft Bert Hellinger zelf verder ontwikkelen en heeft de “velden” als familie en organisatie nu verlaten. Hij spreekt zelf over het veld als “spirit mind”: een grote stap verder in verbinding met het Grotere Geheel.

De systemische opstellingen zijn nog steeds in ontwikkeling. Vandaag spreken we over familie-, organisatie-, structuur-, systeemopstellingen en nog andere. Eenvoudig en zeer concreet bruikbaar voor het agogisch werkveld zijn de supervisie- en consultatieopstellingen.

 

 

Een taal van liefde

Ook anderen gebruikten vormen van familieopstellingen om destructieve dynamieken in families zichtbaar te maken. Bert Hellinger ging verder en ontdekte dat je met opstellingen ook de werkzame krachten in families kan beïnvloeden. Met opstellingen kunnen de verborgen systemische principes, die nodig zijn om liefde en kracht in families te laten stromen, worden hersteld. Een opstelling kan immers zo ingrijpend zijn dat ze ook het gedrag gaat veranderen van familieleden die zelf niet bij de opstelling aanwezig waren. Hij noemt deze principes de “Ordeningen van de liefde”. Zijn taal is niet informatief, integendeel, ze is direct, ze ontroert, ze raakt en zet in beweging. Bert Hellinger gebruikt vrijuit woorden als “ziel” en “hart”, zij het op een specifieke manier. “De ziel” maakt deel uit van onze ervaringen en wordt gevoeld als een realiteit. De ziel is van een andere orde dan lichaam en geest, maar voelt zich wel bij hen thuis. De ziel kent gevoelens en ervaringen als eenzaamheid, hoop, verlangen, nabijheid en trouw. Als wij goed naar onze ziel luisteren vertelt ze ons wat onze liefde nodig heeft om haar bestemming te bereiken. Opstellingen maken het mogelijk om naar onze eigen ziel te luisteren en naar de ziel van het Grote Geheel.

 

 

Wanneer mogen we spreken van opstellingen?

Je bent systemisch-fenomenologisch aan het werken van zodra vier elementen tegelijkertijd werkzaam zijn: levende systemen, het wetende veld, de werking der gewetens en de fenomenologische houding.

 

Levende systemen.

Een belangrijke bouwsteen van de methodiek van de familieopstellingen is het systeemdenken: een systeem is een verzameling van elementen met als bijzondere kenmerken dat het geheel andere eigenschappen bezit dan de som der delen, en dat ieder systeem op zijn beurt, deel uitmaakt van een groter geheel.

Zo is een mens anders en meer dan de som van zijn organen, zo is een gezin anders en meer dan de samenvoeging van de gezinsleden. En gezinnen vormen families, en families een volk, een cultuur, een geloofssysteem met een wereldbeeld enz… Een systeem is niet zomaar een verzameling van elementen, deze elementen zijn ook allen onderling verbonden. Dit betekent dat een verandering in één element, het geheel verandert en ook ieder ander element binnen dit systeem. Zo verder redenerend kom je bij het beeld dat een sneeuwlawine in de Himalaya een gevolg is van een vleugelslag van een vlinder in het Amazonegebied.

Naast verbinding is er tegelijkertijd onderscheid. Wanneer ik zeg: ik ben Johan Smets. Zeg ik tevens dat ik niet mijn broer Dirk ben. Binnen het gezin van herkomst ben ik verbonden én onderscheiden. Een uitspraak over mij als enkele persoon is tevens een uitspraak over het geheel. Wanneer een Belg zegt “ik ben een Vlaming”, zegt hij tegelijkertijd dat hij geen Brusselaar of Waal is. Zulk een uitspraak heeft meteen een systemisch effect.

Voor het werk met familieopstellingen is dit een heel interessant gegeven: sommige opstellers focussen zich op de cliënt, en brengen zo het hele systeem in beweging. Andere werken in functie van het geheel, met als gevolg dat dan ook de cliënt in beweging komt.

 

Het “wetende veld”

Een tweede aspect is het “wetende veld”. Een zwerm spreeuwen, honderden vogels, maken allerlei fraaie scheervluchten alsof ze één lichaam zijn. De hond voelt de baas al voordat deze thuiskomt. Rupert Scheldrake noemt dit fenomeen: morfogenetische velden. Ook wanneer meerdere menselijke lichamen samen zijn lijkt er iets als een veld te ontstaan, een bijzondere verbinding, een soort “doos van kennis”. Er verschijnt een “collectief weten” dat het hier en nu van de personen die samenzijn overstijgt.

Nog merkwaardiger wordt het wanneer de representanten gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen, symptomen, innerlijke beelden, tot zelfs gebeurtenissen kunnen waarnemen van personen die ze re-present-eren. Ook van lang overleden voorouders.  Binnen deze “doos van kennis” ontstaat er een vorm van resonantie. Een verandering in lichaamshouding, een beweging, een uitspraak van één representant, brengt van alles teweeg bij de andere representanten in het veld: een zwaar gevoel, koude, een gewaarwording, een zucht, groot verdriet, pijn, de drang om weg te willen lopen… Deze resonantie is zo sterk dat bewegingen in een opstelling, ook een duidelijk merkbaar effect hebben op mensen die in de opstelling gere-present-eerd werden – ook al waren ze zelf niet aanwezig.

 

Schuld en onschuld: de werking van de gewetens

De belangrijkste bijdrage van Bert Hellinger is wellicht het inzicht in de werking van het geweten in familiesystemen: het persoonlijk geweten, het collectieve geweten en de worsteling tussen beide. Het persoonlijk geweten werkt bewust en bindt ons aan onze familie, groep, organisatie en volk. Het collectieve geweten werkt onbewust en heeft als functie het voortbestaan van de groep als geheel veilig te stellen. Stephan Hausner spreekt over de familie als lotsgemeenschap.

 

Het persoonlijk geweten.

Het persoonlijk geweten bindt ons aan onze groep: onze familie, onze geboortestreek, onze godsdienst, onze cultuur, onze taal en ons land. Het bindt ons ook aan ons werk, onze collega’s en de organisatie waar we deel van uitmaken. Het persoonlijk geweten maakt ons bewust en stuurt door middel van gevoelens van schuld en onschuld.

 

Het collectief geweten

Het collectief geweten werkt onbewust, in dienst van het systeem als geheel. De functie van het collectief geweten is om het voortbestaan van het systeem als geheel te waarborgen. Daarmee gaat het systeem als geheel vόór het individu. Het feit dat het collectief geweten onbewust werkt, en mensen in dienst genomen kunnen worden van het systeem in het geheel, zonder dat te weten en zonder dat te willen, maakt het moeilijk waarneembaar. Opstellingen zijn een goed hulpmiddel om deze mechanismen aan het licht te brengen. Vaak verrassend anders dan vooraf gedacht.

Beide gewetens hanteren de principes van binding, de balans van nemen en geven en van ordening. Het ‘tragische’ van de werking van beide gewetens is dat ze tegen elkaar in kunnen gaan. Iemand kan iets doen vanuit een goed persoonlijk geweten terwijl door de werking van het collectief geweten daar later iemand voor moet boeten. Wanneer een grootvader na een misdrijf door zijn vrouw en familieleden wordt doodgezwegen en buitengesloten, doen zij dat met goed geweten. De grootvader heeft de grenzen van het persoonlijk geweten van de familie overschreden en zijn recht erbij te horen verspeeld. Op grond van het collectief geweten kan later één van de kleinkinderen grootvader terug aanwezig brengen door op onverklaarbare wijze ziek te worden, geen succes te hebben in het werk of de liefde.

Liefhebben in het probleem.

Een prachtige zin van Jacob Schneider geeft de blik aan waarmee je naar mensen kunt kijken die worstelen in de molen van persoonlijk en collectief geweten: hoe heeft hij/zij lief in het probleem? Oftewel: je kijkt naar iemand of naar een situatie en je vraagt je af: hoe is ieder van hen ingebonden in de mechanismen van het persoonlijk geweten en het collectief geweten?

 

De kracht van “niet weten”

Twee bewegingen leiden tot inzicht. De wetenschappelijke beweging reikt steeds verder uit en wil tot dan toe onbekend gebied ontdekken, doorzien en onder controle brengen. Deze beweging heeft ons leven danig veranderd, verstevigd en verrijkt.

“De tweede beweging ontstaat, als we tijdens het uitreikende denken ons terughouden en onze blik niet meer op iets tastbaars, maar op een groter geheel richten. Deze blik is bereid het vele voor zich gelijktijdig in zich op te nemen. Als we ons zo instellen, bijvoorbeeld bij het aanschouwen van een landschap, een opdracht of een probleem, dan merken we hoe de blik gelijktijdig vol wordt en leeg. Deze volheid kunnen we alleen verdragen als we onze blik verder richten dan de veelvuldige afzonderlijke elementen. Daarbij houden we onszelf iets in, trekken ons iets terug, tot we een leegte bereiken, die de volheid en het veelvuldige beide bevatten kan”.

Het moeilijkste in het werken met opstellingen is deze fenomenologische houding. Deze innerlijke houding is de sleutel tot het werk. Sommige mensen schijnen te denken dat fenomenologisch werk zoiets is als degelijke vakkennis in het begeleidingswerk, plus veel ervaring, plus veel vertrouwen in de eigen intuïtie, plus zo mogelijk een grote openheid voor nieuwe en verrassende ontdekkingen. Dit zijn allemaal nuttige eigenschappen waaraan men iedere goede begeleider kan herkennen, maar zij hebben niets te maken met de fenomenologische houding en werkwijze. Het gaat echter om een fundamenteel andere houding, een ander uitgangspunt, een andere zienswijze en een andere werkwijze. De fenomenologisch werkende begeleider heeft geen concept en geen strategie. Hij stelt zich open voor de werkelijkheid zonder een voorafgaande bedoeling. Hij staat open en wacht af wat deze werkelijkheid nu laat zien en handelt of spreekt aan de hand daarvan, zonder daar eerst over na te denken. Op deze wijze komt de kracht uit de werkelijkheid zelf, en niet uit het weten of het handelen van de begeleider. Hoe meer moed de begeleider aan de dag weet te leggen om zich over te geven aan het niet-weten, hoe meer kracht gegeneerd wordt in het gebeuren zelf. Verwijzend naar de Chinese wijze Lao Tse, zet Bert Hellinger de begeleider aan om zich terug te trekken in zijn “lege midden” en van daaruit de cliënt en zijn systeem waar te nemen. Dit waarnemen is eerder een passief dan een actief gebeuren: de begeleider kijkt toe en wacht af wat er zich voordoet. Indien de begeleider met de ziel van de cliënt in contact is, kan hij de oplossing die daaruit verschijnt volgen. Dan handelt de begeleider direct, on-middel-lijk, zonder te reflecteren en ook zonder te begrijpen. Het inzicht komt pas later en wat gezegd is of gedaan, toetst de begeleider aan de uitwerking die het heeft.

 

 

De innerlijke houding van de begeleider

Bert Hellinger formuleerde drie principes voor de innerlijke houding van de begeleider in een fenomenologisch proces: wees zonder angst, zonder doel en zonder liefde.

In opstellingen kunnen verrassende en pijnlijke zaken verschijnen. Zonder angst wil zeggen dat de begeleider deze zaken niet op de een of andere manier wil verzachten. Zonder relativering, zonder verklaring.

Zonder doel zijn, betekent dat je niets bepaalds wil bereiken, zoals een huwelijk redden, een ziekte genezen of iemands belemmerend patroon wil doorbreken. Het betekent dat men werkt zonder de bedoeling om te willen helpen. Daarvoor moet men, tenminste in een concrete werksituatie, in staat zijn om over de grenzen en bindingen van het eigen geweten heen te gaan en zich door de ziel te laten leiden. Bert Hellinger zegt: “alleen degene die zijn ideeën over goed en kwaad heeft opgegeven, kan zonder doel zijn. Hij strijdt niet voor het goede en niet voor het kwade – voor of tegen geen van beiden. Alles wat er is, is gewoon goed. Het leven is goed, de dood is goed. Het geluk is goed. Het leed is ook goed. De vrede is goed en de oorlog ook. Omdat hij zonder oordeel is, alles er laat zijn, keert zich iets ten goede – zonder zijn ingrijpen”. Uiteraard heeft de cliënt een doel wanneer hij een opstelling doet. Het is goed dat dit helder is en geëxpliciteerd wordt, bv. door een vraag als: “wat zou een goed resultaat zijn?”. Maar de begeleider laat dit doel bij de cliënt en blijft zelf vrij, en open voor wat zich in het veld aandient.

Ten derde: zonder liefde zijn. Hier doelt Bert Hellinger op een liefde van persoon tot persoon, welke bv. een vorm van medelijden zou kunnen aannemen. Uiteraard kijkt de begeleider liefdevol en medelevend naar zijn cliënt. Dit laat toe dat de cliënt zijn hart opent voor de begeleider en voor het werk. De liefde die nodig is, is een liefde die boven de eigen en de andere persoon uitstijgt, en groter is dan de persoonlijke relatie tot die persoon. De liefde is gericht op zijn ziel, en stroomt van ziel naar ziel. Vandaar dat het lijkt dat de begeleider op het persoonlijk vlak zo hard kan zijn en zonder medelijden, hoewel hij op een dieper niveau vol liefde is. Enkel met een open hart kan de begeleider de cliënt ontmoeten en in contact komen met zijn ziel. De cliënt kan dit zien als hij de begeleider aankijkt en de begeleider kan dit zelf ook voelen.

De innerlijke houding van de begeleider is ongetwijfeld het belangrijkste instrument en voorwaarde om opstellingen te kunnen begeleiden. Het aanleren ervan vraagt een voortdurende bereidheid om te expliciteren welke innerlijke processen er spelen bij het werken met en in opstellingen en deze verder te exploreren en ontwikkelen.

De voornaamste kenmerken van deze innerlijke houding zijn:

  • In contact kunnen komen en blijven met de systeemenergie (het collectieve), zonder zich daar in te verliezen.
  • Leiderschap durven opnemen en hierin krachtig en oplossingsgericht durven zijn.
  • Ieder zijn of haar lot gunnen, zonder oordeel.
  • Jezelf toestaan om het niet te weten. Vertrouwen op je eigen innerlijke en uiterlijke bewegingen in de opstellingen.
  • In harmonie zijn met leven én dood, met daders én slachtoffers, met goed én kwaad.

De kern van deze innerlijke houding wordt best omschreven als terughoudendheid en bescheidenheid. Het favoriete woord van Bert Hellinger hiervoor is “deemoed”.

Al doende en in dialoog met collegae en met jezelf, groei je als opsteller. Vandaar dat een opleiding over een lange tijd gespreid wordt:  het echte werk gaat over een innerlijke houding, niet om een techniek.

 

 

Verstrikking, dynamieken en je eigen leven nemen.

Het lot maakt dat families met verschrikkelijke wendingen in het leven worden geconfronteerd: vreemde ziektes, geweld, dader- en slachtofferschap (incest, moord, zelfmoord, roof). Uitsluiting is hier dan het mechanisme dat toelaat dat de familie overleeft: zoiets doen (hebben) wij in onze familie niet. Iemand die dat wel doet wordt uitgesloten, verbannen, doodgezwegen.

Het collectieve geweten neemt dan later geborenen in dienst om de uitgeslotenen terug in beeld te brengen. Wie alzo verstrikt is in het lot van een eerder geborene kan zijn eigen leven niet leiden.

In bovengaande opstelling zien we hoe de zoon zijn eigen leven niet kon nemen. Hier speelde de dynamiek “ik volg je”. Toen één van zijn ouders zei: “blijf”, kon hij rustig ademen. Ademen is “ja-zeggen” op het leven.

Tegen deze achtergrond wordt ook de boodschap van moeder, zijn vrouw duidelijk: “ik heb altijd zo van je gehouden”. Haar liefde was er altijd (geweest), ze vond geen respons. Hij kon die niet ontvangen omdat hij elders gebonden was – in de dynamiek van “ik volg je, lieve ouders”.

Doordat de verstrikking van de vader in beeld komt, wordt ook het pruilmondje van de cliënt begrijpelijk. Zij zag de diepe eenzaamheid van vader, en ging, uit liefde, op de plaats van moeder staan. De onbestemde liefde van dit patroon heeft ze al die tijd gedragen en hiervoor, in haar relaties met mannen en met vrouwen, een grote prijs betaald.

De opstelling gaat naar het einde toe met de zin: “lieve ouders, de ouders die iemand heeft zijn de beste”. Het duurt vele minuten, vooraleer zij deze zin vanuit het hart kan zeggen. En dan komt ontdooiing van het patroon dat zich al die jaren in het lichaam heeft vastgezet: schokkend en huilend nadert ze, stapje na stapje, de ouders en laat zich vastnemen. Ze kijkt hen in de ogen, houdt hen vast en laat de energie van het leven binnenstromen – minuten lang .

De opstelling eindigt met een laatste zin: “lieve grootouders, door mijn ouders kan ik jullie zien en jullie eren, want de ouders die je hebt, zijn de beste”.

 

 

De ordeningen van het helpen.

Naast de “ordeningen van de liefde” schreef Bert Hellinger ook een boek over de “ordeningen van het helpen”. Hierin neemt hij een aantal structurele risico’s van de hulpverlenende relatie onder de loep.

Vaak horen we de uitspraak dat alle hulpverleners iets van de dynamiek van parentificatie meedragen. Wellicht is dit wat te weinig genuanceerd. Wel is het interessant om de eigen favoriete plek te onderzoeken, en of er mogelijk andere dynamieken spelen. Dader- en slachtofferenergie is immers ook hulpverleners niet vreemd. In supervisieopstellingen is het telkens opnieuw verassend om te zien wat er gebeurt wanneer de ouders van de cliënt in de opstelling worden gebracht. Eenvoudiger nog, wat een ruimte er vrij komt in het systeem wanneer de hulpverlener een klein pasje achteruit gaat. Een cruciaal moment bij de begeleiding van hulpverleners met een burnout is de eenvoudige systemische vraag: voor wie doe je dit allemaal?

 

 

Systemische opstellingen ook voor agogen?

Systemisch werk in zijn geheel en opstellingen in het bijzonder laten toe om in beeld te krijgen wat speelt voorbij het zichtbare en tastbare, het persoonlijke en biografische, en invloed uitoefent in het verborgene, het collectieve, het grotere geheel. Deze beelden geven ons verhelderende (voor)inzichten en reiken nieuwe perspectieven en impulsen aan voor de (verdere) begeleiding. Voor de volgende stap.

Wanneer er met mensen in gezinnen, families, en ook op en in afdelingen van voorzieningen, waarmee ze verbonden zijn, al veel geprobeerd is en echte resultaten uitblijven, kan het interessant zijn te onderzoeken of er systemische dynamieken in het spel zijn. Door op systemische manier naar mensen, families, culturen en organisaties te kijken, is het mogelijk door de gebeurtenissen heen te kijken en te zien wat er op de achtergrond speelt. Alleen dat al geeft nieuwe mogelijkheden en ruimte voor een nieuwe beweging.

 

 

De kracht van de buitenstaander

We stellen vast dat meer en meer zelfstandige consultants en coaches van veranderingsprocessen (in teams en organisaties), vooraleer ze een opdracht aanvaarden – laat staan beginnen, een consultatieopstelling (laten) doen.

In de social profit is men terughoudender, terwijl ook hier consultatie- en supervisieopstellingen grote meerwaarde zouden bieden, zeker bij complexe situaties. Situaties met een lange geschiedenis, waarin meerdere partners samenwerken: zoals bij multidisciplinaire benadering, parallelle begeleiding op de eerste, tweede en derde lijn, integraal werk over de grenzen heen van welzijn, gezondheid, onderwijs, justitie… De informatie die in supervisieopstellingen vrijkomt geeft duidelijk perspectieven aan: in welke richting er een “oplossing” te vinden is – en welke “dode sporen” beter te vermijden zijn.

Vanuit een louter economisch perspectief zijn opstellingen zeer rendabel. En dit op meerdere vlakken.

Voor de client maken ze de begeleiding efficiënt en effectief.

“Zien” en vaststellen dat er wel degelijk zaken veranderen en dat er vooruitgang is, maakt dat de begeleider energiek blijft en meer inzetbaar is. Op termijn wordt tevens burn-out voorkomen.

Voor het team: opstellingen zetten ook aan tot samen leren en genereren een bijzonder sterk wij-gevoel.

Dat dit alles de hele organisatie ten goed komt spreekt voor zich.

 

Lukt het (nog) niet om deze methodiek met eigen, gekwalificeerde mensen te benutten, schakel in afwachting een externe deskundige in.

En laat je verrassen door de meerwaarde.

 

 

Bibliografie:

  • Hellinger, Bert, “De verborgen dynamiek van familieverbanden”, Haarlem, 2001, 319 pag.
  • Hellinger, Bert, ea, “Het leven zoals het is”, Groningen, 2004, 167 pag.
  • Hausner, Stephan, “Zelfs als het mij het leven kost”, Groningen, 2009, 248 pag.
  • Nelles, Wilfried, “De helende kracht van de werkelijkheid”, Groningen, 2007, 143 pag.
  • Stam, Jan Jacob, Cursusmap basisopleiding systemisch werk met familieopstellingen,  Groningen, 2007, 93 pag.

 

Johan Smets

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *