Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
als kamers die gesloten zijn
of als boeken in een volslagen vreemde taal.
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.
En het gaat erom alles te leven.
Leef nu de vragen.
Misschien leef je dan, langzamerhand,
zonder het te merken, het antwoord binnen.

Rainer Maria Rilke