Vuur worden

Op een keer, lang geleden, ging Abba Lot eens langs bij Abba Jozef. Hij zei:
“in de mate van het mogelijke houd ik mij aan een kleine regel en aan elke kleine vasten,
ik bid wat, en mediteer en respecteer de stilte. Wat zou ik nog meer kunnen doen?”

De oude monnik stond recht, strekte zijn handen uit naar de hemel,
en het leek of zijn vingers veranderden in brandende toortsen.
Hij zei: “Waarom zou je niet helemaal vuur worden?”

J. Chittister, Het vuur onder de as. Averbode/Berne

 Voluit het leven eren!

Thema voor onzezomertweedaagse op donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 2016 is “geroepen tot echt leven”. Niet leven bestaat echt. Het kan de vorm aannemen van vernietiging, van destructieve agressie. Het kan ook in stilte zijn werk doen zoals in een sluipende ziekte of een uitdovende relatie waardoor de levenskracht wegsijpelt, als een smeltende gletsjer. Vaak onzichtbaar traag, maar wel zeker. En wat dan ?
Hoe nemen we dan het leven? Hoe leven we dan voluit ? Welke vorm kan echt leven aannemen in onze intimiteit (onze nabije relaties), in onze creativiteit (ons werk) en onze spiritualiteit (onze verbinding met wat ons overstijgt)?

 Iedereen is welkom.

Het worden twee actieve, verbindende dagen met ruimte voor opstellingen omtrent een persoonlijke vraag, ervaringsoefeningen, zelfreflectie, werken met kleuren, stilte en dialoog.

Slechte ouders bestaan echt ?

Familielot. Soms lijden we zacht aan onze ouders. Ouders die er niet konden zijn. Omdat ze elders in de familie gebonden waren. Ook dan groeien kinderen op met een groot verlangen om gezien te worden, veilig geknuffeld, aangemoedigd, gewaardeerd en blijven ze op hun honger zitten. Soms hebben ouders het echt heel slecht gedaan. Dan is er sprake van misbruik – emotioneel, affectief, sexueel -,   verwaarlozing, miskenning.
Welk gemis, welke leegte blijft er achter? Wat wordt er doorgegeven als er niets of weinig goeds ontvangen is.
Moeten we het dan maar doen met wat er geweest is, niet geweest is? Is er niets meer? En al het goede dat we niet gekregen hebben, en het kwade waarmee we opgezadeld zitten? Soms hebben we onze ouders zelfs niet gekend?En mogen we kwaad zijn op hen? Hen zacht terechtwijzen of voorhouden hoe ze het hadden moeten doen? Mogen we hen als schuldigen aanwijzen, veroordelen en terechtstellen?

 “Alle ouders zijn goed en alle kinderen zijn goed”.

Hellinger stond midden in het leven. Hij was niet naïef toen hij deze uitspraak deed. Wij kunnen dit enkel verstaan als we overgang kunnen maken van blinde naar wetende liefde. We komen tot wetende liefde van zodra we door het proces kunnen gaan waarin we de drie grondbewegingen van het leven kunnen uitvoeren. We kijken onze ouders aan en vragen hen: “alsjeblieft, zie mij”. Zo komen we tot de tweede beweging: “dank je wel”. En we maken een diepe buiging. In de derde beweging draaien we ons 180° om in de stroom van het leven te staan en roepen “ja, ik doe het, ik neem het!”. Zo nemen we het leven voluit. Zo eren we het leven voluit. Het leven van onze familie, en het leven als leven.

 Spiritualiteit: het leven genieten is het leven eren.

Wat als er bij de ouders weinig leven te nemen is? Wat als het daar was uitgedoofd, verstold en haast niet meer door te geven was? Waar halen we dan energie? Waar vinden we toestemming en aanmoediging?
Hier bewegen we ons in het gebied van de geest. Een gebied voorbij onze biografie, onze familie, onze gemeenschap en het lot dat deze velden met elkaar verbindt en verbond. Het gebied van de mystiek van waaruit we geroepen worden tot genieten, tot echt leven en waar de drie grondwoorden ultiem kunnen worden uitgesproken.

 Samen een “holding space” creëren.

Tijdens deze twee dagen maken we samen een “dragende ruimte” waarin deze spirituele dimensie zich kan openbaren en waardoor we die samen kunnen verkennen, waarbij we geaard blijven in de natuur van ons lichaam en de familie waarin we zijn geboren.
Twee dagen waarin we naar ons leven kijken, ons door iets groters dan onszelf laten raken, en energie en vrijheid op doen om dit leven vast te pakken en vrij en gepast vorm te geven.
Twee zomerse dagen met veel plezier. Met veel stilte en humor ook. Waar plaats is voor blijheid en vreugde. Dagen dat er diep geademd kan worden en dat de levenskrachtige energie die ieder van ons, iedere man en vrouw in zich meedraagt, voelbaar wordt.

Praktisch

Op donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 2016
In de Speelhoeve, Vremdese Steenweg 237, Vremde-Boechout, van 10:00 tot 18:00u.
225 €, Broodje gezond, koffie, thee en water inbegrepen.
Inschrijven via mail voor 15 juli. Wijze van betalen wordt dan doorgegeven.
In het najaar doen we nog opstellingen op de zaterdagen 10/9, 15/10, 19/11 en 17/12. Vriendelijk verzoek dezeaankondiging kenbaar te makenbij mensen uit je netwerk.

Van harte welkom.

Riet en Johan.