In 2024 organiseren wie een jaaropleiding systemisch werk met familieopstellingen
voor mensen die andere mensen begeleiden.

Van waaruit ?
Na enig overwegen ga ik graag in op de vraag van nogal wat mensen in de hulpverlening om in 2023 een volwaardige opleiding FamilieOpstellingen (FO) te geven. De aarzeling had te maken met de praktische kant van de zaak. Ik hou niet zo van regelen. Uiteraard speelt er ook schroom. Wie ben ik wel om mensen in zo’n bijzonder gebied in het systemisch werk in te wijden en de kunst en kunde van de FO aan te leren. Eens deze schroom voorbij, werd en ben ik heel enthousiast. Door de financiële gevolgen van de energiecrisis in 2022 verschuiven we de opleiding naar 2024.
Het gaat hier om een algemene basisopleiding, wel erg gekleurd vanuit mijn psychisch en geestelijk begeleidingswerk van mensen.
Meest belangrijk is dat de systemische benadering en de kracht van FO sterker aanwezig  komt te zijn in het Vlaamse welzijns- en gezondheidsaanbod. Hierbij nodig ik met aandrang mensen uit die werkzaam zijn in de bijzondere jeugdzorg en/of werken met mensen met psychische/psychiatrische aandoeningen.

Toch een aparte opleiding FO voor wie met andere mensen werkt ?
Bert Hellinger stelde heel duidelijk dat therapie (en hulpverlening in het algemeen) en familieopstellingen compleet verschillende zaken zijn. En ik treed hem daar in bij.  Hij schreef hier een fundamenteel “schulungsbuch” over: “Ordnungen des Helfens”. De “ordeningen van het helpen”  fungeren als een vuurbaken voor heel deze opleiding. Verder acht ik ze fundamenteel voor alle begeleidingswerk.
Bert Hellinger was zelf echter zeer vertrouwd met psychotherapie. Hij werkte in de jaren zestig als erkend psycho-analyticus. Door de Primal Therapy van Arthur Janov en het lichaamswerk van Alexander Löwen werd hij de psychonanalyse enigzins ontrouw – een sleutelwoord in het systemisch werk. In de jaren zeventig verdiepte Hellinger zich in de Transactionele Analyse en de Gestalt-therapie, Hij volgde met veel interesse Virginia Satir in haar  werken met familiesculpturen en Ivan Boszormenyi-Nagy als pionier van het transgenerationele aspect in familiesystemen. Hellinger voelde zich verder ook aangesproken door de focus op hulpbronnen en het oplossingsgerichte van het neuro-linguistisch programmeren (NLP). Zeer wezenlijk voor het geheel is de fenomenologie: hij was erg vertrouwd met Martin Heidegger. Wie zich verdiept in zijn werkt, constateert dat deze kaders aanwezig zijn en, sterker nog, structuur geven aan het wezen van de FO.
Familieopstellingen gaan zeker aan deze therapeutische kaders voorbij (beyond), en in die zin is vooropleiding niet zo belangrijk. Waar ik wel van uitga is dat opleiding en ervaring in het werken met mensen ertoe bijdraagt tot een zekere “state of mind” waarmee je opstellingen begeleidt.
En het is deze ‘state of mind’ die het opstellingen werk compleet anders maakt. Met opstellingenwerk gaan we in de richting van een sjamanistische omgang met de werkelijkheid. Tijd en plaats krijgen een andere dimensie dan die we kennen in onze vertrouwde kaders. in de inleiding van zijn befaamde studie “Le Chamanisme et les  technique archaïques de l’extase” gebruikt Mircea Eliade het begrip “rupture”. Tijdens opstellingen werken we in de ruimte die deze breuk opent.
De bijzondere ervaringen en inzichten die Bert Hellinger opdeed in jaren dat hij in Afrika leefde en als een antropoloog verwerkte, hebben de basis gelegd van deze bijzondere methodologie.

Voor wie ?
De opleiding richt zich op de eerste plaats tot mensen die met andere mensen werken. En binnen dit veld kijken we naar een bepaald type mens: in zekere zin empatisch, introspectief, kunnen omgaan met weten en vooral niet-weten, doen en niet-doen, toegang hebben tot de dimensie waarnaar de mystiek van Buber’s Ik en Jij verwijst, en hierbij mensen toch ook hun lot kunnen laten.
(Voor)opleiding in de zin van al of niet erkend te zijn als therapeut, over een diploma van master of bachelor beschikken, – hoewel wellicht goed meegenomen –  is geen garantie om zich soepel te bewegen in het systemische veld en daarom minder belangrijk. Het gaat om een ander soort eigenschappen.
Wel wordt verwacht dat deelnemers voldoende autonomie hebben in hun werk om FO te kunnen/mogen toepassen.

Kerngedachte en uitwerking.
Een degelijk basisopleiding FO, van waaruit gecertificeerden het terrein waarop ze nu actief zijn (therapie, opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding, loopbaancaoching, supervisie, sjamanisme,rituelenwerk…) gaan onderzoeken met een systemische bril en de methodiek van de FO hierbij een plek geven of zelfs integreren.
Zo kunnen ze naar het einde van de opleiding toe een eigen stijl zoeken en ontwikkelen, eigen actiedomeinen kiezen en eigen accenten aanbrengen.
Een opleiding FO vraagt om een innerlijk proces om zich gaandeweg makkelijk in de systemische velden te kunnen begeven. Het gaat hierbij zowel om aanleren als om afleren. Daarom is de opleiding gespreid over een jaar.
Wat komt zoal aan bod ?
– Centraal in dit proces staat het ontwikkelen van een innerlijke houding, het lege midden, zoals Bert Hellinger het noemt
– Integreren van de drie principes van (familie-)systemen: erbij horen, de juiste plek innemen (ordening), en de balans van geven en nemen (uitwisseling) op niveau van de drie gewetens.
– De cruciale werking van de gewetens
– Onderzoek naar eigen onbewuste favoriete posities en dynamieken. Restanten en invloed van jouw eigen familiegeschiedenis en gezin van herkomst
– Verbinden en verbreken
– Systemische sensitiviteit waarnemen en aanvoelen
– Methodische aspecten: inleidend interview, kaders, dynamieken, opmaken van een  genogram, verstrikkingen en interventies, het geven van huiswerk…
– En last but not least, het ontwikkelen van je eigen leiderschapsstijl als begeleider

Focus en leidraad zijn opstellingen in groep. Kennismaking met andere vormen komen ruimschoots aan bod: één op één, werken met figuren en ankers, opstellingen met gesloten ogen…

Modaliteiten en praktische regelingen:
– Toegang tot de opleiding na een kennismakings/toelatingsgesprek met gunstig advies.
– Er worden twee gastdocenten ingeschakeld om ook tijdens de opleiding te ervaren hoe ieder het systemisch werk een persoonlijk karakter kan geven.
– Tijdens de opleiding kunnen deelnemers gastcliënten aanbrengen om een opstelling in de groep te doen. Na de opstelling is er een uitgebreide nabespreking, weliswaar zonder de cliënt zelf erbij.
– Plaats: is nog vast te stellen
– Minimaal 12 deelnemers, maximaal 16.
– Tijdsbesteding: 8 blokken (32 dagdelen) van aansluitend vrijdag en zaterdag (zonder overnachting).

Data:
De data worden in de loop van de zomer van 2023 meegedeeld.
-Oefenen in oefengroepen en minimaal 2x hospiteren bij ervaren collega-opstellers,
maken deel uit van het pakket.
-Naar het einde toe wordt een paper over de eigen ontwikkeling en perspectieven afgeleverd, die ervan getuigt dat het fenomeen FamilieOpstellingen intellectueel voldoende verwerkt is én van persoonlijke reflexie en verwerking omtrent resten van het eigen familielot.
– Certificering:  voor degene aan wie we het systemisch werk met F.O. kunnen toevertrouwen.

Prijs:
2874€ (btw inbegrepen),
Inbegrepen zijn: koffie, thee, water en een eenvoudige lunch.
De betaling kan worden gespreid.
Vroegboekactie: 2674 € voor wie voor ….. inschrijft (wordt later meegedeeld).
Beknopte syllabus met de essenties van ieder hoofstuk.
Een hele reeks boeken kunnen tijdens de opleiding geleend worden.

Kennismaking en verdere info.
Geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen aan de familieopstellingen die we maandelijks op zaterdag organiseren in de Speelhoeve te Vremde-Boechout. Zo kan je ook vaststellen hoe Johan werkt en wat je van hem kan leren.
Tekst over familieopstellingen en andere informatie op aanvraag.
johan.smets@huisvanverbinding.be of 0496864148.
Inschrijven door een mailtje met je gegevens zodat we je kunnen contacteren.

Van harte welkom.
Johan Smets