Leef, adem
Adem, leef !

Driedaagse Yoga en familieopstellingen
Woensdag 31 juli, donderdag 1 en vrijdag 2 augustus 2024

En vervolgens zei Indra, de koning van de goden:
“ik ben prana, levensadem. Jij bent ook levensadem. Alle wezens zijn adem. 
Wat daar beneden gloeit is levensadem. Zo dring ik door in alle ruimtes…”
Roberto Calasso, KA, pag 173.

Ademen is ja zeggen aan het leven 
In deze driedaagse gaan we voor écht, echt leven. Echt leven betekent vrij ademen. Leven tot in de toppen van onze tenen en ook ademen tot in de toppen van onze tenen. Ja-zeggen op het leven is ademen, is diep ademen, is je borst en je buik op en neer voelen gaan. Is verse energie inademen, en opgebruikte ‘toxische’ energie uitdrijven. Is het buiten binnenzuigen om het daarna weer uit te blazen. Ademen is verbinden en ademen doe je met heel je zijn.
In het westen ademen we slecht. We weten dat en willen dat verhelpen. We zijn zeer plichtbewust en schakelen een zogenaamde ademcoach in, het kan ook bij de kinesist of een van de vele andere gespecialiseerde coachen. 
Echt leven begint bij het ademen en eindigt bij het ademen. Zeker wat ons fysieke lichaam betreft. Maar er is meer. Wat doen we met en tijdens heel die levensloop tussen de eerste en de laatste ademstoot.
Er is zingeving, er is plezier, er is goesting, er is energie, er is opdracht, en er zijn de anderen, en er is deze planeet.
En er is pijn. De pijn van het leven. De pijn van scheiden, van op geven wat we eens hebben lief gehad. Pijn ook van beperking, van het leven niet ten volle te kunnen leven, bv door pijn in ons lichaam. Pijn van grenzen, limieten, van niet te zijn wie we willen zijn, kunnen zijn, mogen zijn… en liefde leert ons om hiermee te leven.
En er is de liefde. Uit de liefde kan het gruwelijkste, het destructiefste ontstaan wat de mens overkomen kan. Het kwaad bestaat immers echt. We zien het om ons heen. We kunnen het alle dagen zien op de televisie en in de krant. 
En tegelijkertijd is de liefde ook het schoonste en het beste wat de mens kan overkomen. Ze schept, ze verbindt, ze laat je stralen en over je grenzen gaan. Ze leert ons te delen, deel te nemen, uit te reiken. Ze maakt ons vol-ledig. 
Liefde is als adem, ze gloeit, aldus de Indische mythologie. 

Tragedies.
Leven vraagt om ademen, het leven vraagt om liefde. Sinds oudsher vertelt de mens over het leven. In alle culturen vinden we verhalen over de zin van leven en sterven, lijden en liefhebben: in de mythen, legenden, sprookjes, tragedies, visioenen, … en we komen steeds een strijdende mens tegen. Geslingerd tussen goed en kwaad, tussen creatie en destructie, tussen liefhebben en vernietigen, verlangend naar een eigen leven, tegen de stroom mee.
Soms lijkt het dat mensen alles mee hebben, of in allerlei coaching of therapie hard hebben gewerkt, en toch lukken ze er niet in het eigen leven te stappen, het eigen leven vorm te geven, kortom, het eigen leven met liefde en kracht te laten stromen…

Systeem- en familieopstellingen: je mag je eigen leven leiden.  
Door SFO worden we vrijer van collectieve dynamieken die schuilgaan achter het onvermogen om in ons eigen leven te stappen en dit voluit te leven. Opstellingen laten toe dat we vrijkomen uit de beperkende en obstructieve dynamieken en (eindelijk) patronen kunnen doorbreken waar we al lang mee worstelen. Zo betekent een SFO vaak een sprong vooruit in een groei-, helings- of genezingsproces.
In deze driedaagse gaan we vooral in groepen van 4 of 5 met elkaar verhelderende systemische bewegingen maken, met een systematische opbouw waarmee we steeds een stapje dichter bij dat eigen leven komen. Uiteraard doen we ook enkele opstellingen. 

Yoga en systemisch werk: een unieke, levenswekkende combinatie
Tijdens de yogasessies zal de focus liggen op het ademen. Holistisch ademen. Ademen verbindt met de levensenergie (chi, prana). Yogapraktijken als meditaties, bewegingen en ademen maken ons lichamelijk, geestelijk en emotioneel meer vrij en we voelen de levensenergie stromen. Dit betekent dat we terug in verbinding komen met en bewust worden van ons lijf, en er ook naar durven luisteren. Dus meer uit ons hoofd en in ons lijf.  We brengen zo ons zenuwstelsel tot rust. We komen aan in “hier en nu”. We connecteren geest en lichaam.  En ont-moeten zo ook wat ons lichaam allemaal opgeslagen heeft, bedekt en weggedrukt (trauma), om ons alzo te beschermen en te laten overleven. Zo ontstaat ruimte voor overgave en het durven opgaan in het groter geheel waarvan we deel uit maken.
We doen dit met als basis Hatha yoga. Een rustige yogavorm die de brug, verbinding en balans tussen lichaam en geest versterkt, tussen yin en yang, de mannelijke en vrouwelijke energie, zon en maan, de linker- en rechter hersenhelft. Deze yogasessies zijn voor iedereen en ieder lichaam. Vol liefde, bewustzijn en respect voor eigen grenzen en mogelijkheden. 

Door gezamenlijk krijgerschap samen een gedragen ruimte creëren om in te leren en te groeien.
Tijdens de sessies groeit ons vermogen om ja te zeggen op ons eigen leven, op dat van anderen en op het groter geheel. Het groeiproces dat  zichtbaar wordt vraagt om moed, oefening, discipline, kortom: krijgerschap. Tijdens deze drie dagen maken we samen een “holding space” waarin ieder in contact kan komen met echte levensenergie die vraagt om echt geleefd te worden. 
Drie dagen waarin we naar ons leven kijken, ons door iets groters dan onszelf laten raken, en energie en wijsheid opdoen om dit vast te pakken en vrij en gepast vorm te geven. Met veel stilte en humor ook. Waar plaats is voor blijheid en vreugde. Dagen dat er diep geademd kan worden en dat de levensenergie in ieder van ons, iedere man en vrouw, voelbaar wordt en groeit.
Yoga is wijsheid. Het laat ons toe te ont-dekken wat mag achtergelaten worden. Hoe diep het zich ook geworteld heeft in ons zijn. Systeem- en Familieopstellingen hebben ook iets van deze wijsheid: zij maken ons nederig, nodigen ons uit om de roep van het leven te volgen en ons over te geven aan de levensenergie. 
En door zelf echt te leven, het leven zelf te eren.

Praktisch:
Woensdag 31 juli, donderdag 1 en vrijdag 2 augustus, in de Speelhoeve, Vremdesesteenweg 237 te Vremde-Boechout.  Onthaal om 09:00u. Start 09:30 en we eindigen rond 18:00u. Vrijdag 16:00u. Zonder overnachting.
Iedereen kan deelnemen, ongeacht je ervaring met SFO of je beweeglijkheid en niveau in Yoga. Losse kledij is aangewezen. Alle materiaal is aanwezig.Iedere dag begint en eindigt met een yoga of chi-flow sessie. Daartussen doen we sessies met systemische bewegingen en/of een familieopstelling. Tijdens één sessie gaan we een schilderij maken.
Heerlijke gezonde lunch, fruit, koffie, thee en water zijn voorzien. Gelieve specifieke dieetwensen als glutenvrij, lactosevrij… bij inschrijving door te geven. Maximaal 16 deelnemers. 
Prijs all in: 374€ voor wie het met een vervangingsinkomen moet doen, 424€ voor wie werkt en 497€ voor mensen met een bedrijf. Inschrijven met een mailtje. Verdere info volgt dan. 
De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen. In alle discretie te bespreken met Claeren of Johan .

Begeleiding:
Claeren Smets is van basisopleiding leerkracht lichamelijke opvoeding. Zij werkt als ademcoach en gediplomeerd practioner van de triggerpoint- en pijn-reset-methode. Hier ligt de focus op heling van emotioneel trauma, chronische pijn, vermoeidheid, angst en lusteloosheid. Zij combineert diverse yogastromingen in functie van het herstelproces. Contacteren via mail: claeren.breathebloom@gmail.com, insta: breatheandbloom.be of tel: 0032 497 37 47 04
Johan Smets is psychotherapeut, homoeopaat en systeem- en familieopsteller. Contacteren via mail:  johan.smets@huisvanverbinding.be of  0032 496 86 41 48
Riet Rooms: echtgenote en moeder van. Ze is ervaringsdeskundige wat het systemisch werk betreft,  beoefent yoga en houdt ervan mensen te verrassen met haar frisse en gezonde catering.

Van harte welkom.
Claeren, Riet en Johan.