Maskers af !
De mantels van blinde liefde, bescherming, afleiding, verdoving, destructie en in-authenticiteit afleggen.
Drie dagen jezelf verder ont-dekken, verdiepen en bevrijden zodat je vrijer en lichter door kan gaan. Drie dagen vol impulsen voor een vrijer, energieker, vreugdevoller en authentieker leven. Drie dagen verdiepen om weer dichter bij jouw ware kern en essentie te komen, die heel is en geliefd. Tijdens deze drie dagen krijg je de kans om ballast en spanning achter te laten. Je te ontdoen van lagen (maskers en mantels) die je vaak (onbewust) in knellen en beperken. Jezelf weer meer en beter te kunnen zien, voelen en begrijpen.
Een impuls om jouw proces weer verder in beweging te zetten, op een diepere laag. Nieuwe gezonde zaden planten, ze tijdens en na deze drie dagen de juiste zorg geven, de vruchten laten rijpen en ze op een dag plukken en er ten volle van genieten.

Ont-dekken en van overleven naar leven bewegen..
Kwetsbaar als we zijn, hebben we ons beschermd tegen wat te veel en te groot was voor ons. Gelukkig. Zeker toen we nog kind waren en klein en alleen. Zo overleefden we en konden we verder gaan. Wat voor het overleven bescherming was, wordt op een dag – zeker als we volwassen worden – eerder een beperking en een bedreiging om echt te leven. Op een dag worden deze overlevingsstrategieën destructief.
Dit proces zelf is onbewust en maakt onze destructieve strategieën ook onbewust. We zien ze niet meer, we ervaren ze niet meer en we zijn ze niet meer bewust. Ze hebben zich genesteld in iedere cel van ons lijf, ons brein, in het stof van onze psyche, onze Ziel.  Ze hebben zich een plek toegeëigend voorbij onze herinnering en dirigeren mee ons leven, als een dirigent die beveelt: zing enkel de baslijn, de melodie is niet voor jou. Neurie zachtjes mee, echt zingen is niet voor jou.
En wij kiezen namen voor deze strategie die verwijzen naar de bescherming: maskers (Jungiaans klinkt het nog mooier: personae), mantels, harnassen, muren. Deze strategieën nestelen zich diep in ons zijn en vreten onze energie en levenslust van binnenuit op. Leven wordt dagelijks lijden. Lijden omdat de verdrongen emoties en verlangens zich gaan terugtrekken en zich laten gevoelen als pijn.
Voor het zover is, heeft ons lichaam en onze geest al vele signalen gegeven dat het goed is om naar binnen te keren en te onderzoeken wat daar te ont-dekken is. Zo wordt het interessant om onze pijn toe te laten, ze in de ogen te kijken, een stoel aan te bieden en te luisteren wat deze pijn te vertellen heeft. Ons lijf vertelt dan over de pijn van verdriet, woede, angst die er niet mocht zijn. Over verdrongen verlies en dood. Over niet gezien zijn, bang om gezien te worden, het verbod om plezier te hebben en te genieten, het taboe om echt (vrij) te leven….

De yogasessies.
Ademen, voelen en de onderstroom weer in beweging zetten. Ons zelfhelend vermogen activeren. Ons lichaam, hart en geest bevrijden en  verlichten. Leren verstillen en luisteren naar je eigen lichaam en ziel. Want daar waar het stil wordt en bewust ruimte komt, wordt meer hoor- zicht- en voelbaar.
Tijdens de yogasessies zal de focus liggen op het ‘ont-dekken’ door ons lichamelijk, geestelijk en emotioneel te bevrijden dmv:  onze adem (onze levenskracht en onderstroom, Chi, flow..), bewegen op maat, aarden, verbinding en ruimte creëren, voelen en gewaarworden waar er spanning en (onbewuste) onderdrukte emoties opgeslagen/vast zitten en meditatie en visualisatie.
Dit betekent dat we terug in verbinding komen met ons lijf. Dus meer uit ons hoofd en in ons lijf.  Ons zenuwstelsel tot rust brengen. Aankomen in hier en nu. Bewust worden van ons lijf en er ook naar durven luisteren. Mind-body connectie. Zo ook wat ons lichaam allemaal opgeslagen heeft, bedekt en onthoudt (trauma) om ons emotioneel te beschermen en te laten overleven.
Zo bewegen we van spanning naar ontspanning, van verkrampt naar ont-krampt en loslaten, van geblokkeerd en gedeactiveerd naar beweging en stroming (chi flow). We doen dit met als basis Hatha yoga. Een rustige yogavorm die de brug, verbinding en balans tussen lichaam en geest versterkt. Tussen yin en yang, de mannelijke en vrouwelijke energie, zon en maan, de linker- en rechter hersenhelft. Deze yogasessies zijn voor iedereen en ieder lichaam. Vol liefde, bewustzijn en respect voor eigen grenzen en mogelijkheden. 

Familieopstellingen: in blinde liefde, wetende liefde ontdekken.
Op onze levensweg treffen we thema’s, uitdagingen en problemen aan, die veel van ons vragen, en waarop wij weinig of geen vat lijken te hebben. Deze zaken overkomen ons en gaan zich herhalen.
Dit kan op gebied van relaties en intimiteit zijn, werk en creativiteit, gezondheid en energie, spiritualiteit en zingeving. De systemische benadering maakt duidelijk dat heel wat lijden zijn oorsprong vindt in een pijnlijke gebeurtenis in de familiegeschiedenis. Op persoonlijk niveau hebben de familieleden toen een manier gevonden om daar zo vlot mogelijk mee verder te (over)leven. Op de onbewuste collectieve laag, bleef er een kwetsuur over die nog niet geheeld is en die nog steeds om aandacht vraagt.
In familieopstellingen wordt zichtbaar welke collectieve dynamieken schuilgaan achter de pijn in persoonlijke verhalen, en hoe individuele familieleden gebruikt worden om de pijnlijke gebeurtenis in herinnering te brengen. Opstellingen laten toe dat mensen vrij komen uit de “verstrikking” en hun eigen leven mogen leiden. Blinde liefde wordt wetende liefde.
Een familieopstelling doet een eigen bijdrage in een helings- of genezingsproces. Het is een stap in het traject.
Met familieopstellingen betreden we het systemisch veld dat, net al yoga, zo oud is als de mensheid. Genezers, sjamanen, tovenaars bedien(d)en zich van de energie en informatie die in familieopstellingen vrijkomt. Er is plaats voor vijf familieopstellingen en verder doen we enkele systemische bewegingen/oefeningen. We betreden samen innerlijke gebieden waar wellicht nog niemand geweest is. Onbekend, maar wel plaatsen waar energie en levenskracht ge-/verborgen werd.

Samen een gedragen ruimte creëren om in te leren en te groeien.
Ontdekken wat remmend is, ontrouw worden aan wat voorgehouden werd. Het vraagt moed, oefening, discipline, krijgerschap. Tijdens deze drie dagen maken we samen een “holding space” waarin ieder zijn eigen verborgen destructie kan ont-dekken.
Drie dagen waarin we naar ons leven kijken, ons door iets groters dan onszelf laten raken, en energie en wijsheid op doen om dit leven vast te pakken en vrij en gepast vorm te geven. Drie herfst dagen met veel plezier. Met veel stilte en humor ook. Waar plaats is voor blijheid en vreugde. Dagen dat er diep geademd kan worden en dat de levenskrachtige energie van de grondstroom die ieder van ons, iedere man en vrouw in zich meedraagt, voelbaar en zichtbaar wordt.
Yoga is wijsheid. Het laat ons toe te ont-dekken wat mag achtergelaten worden. Hoe diep het zich ook geworteld heeft in ons zijn. Familieopstellingen hebben ook iets van deze wijsheid: zij maken ons nederig, nodigen ons uit om ons tot ons eigen leven te beperken. En door zelf echt te leven onze (voor)ouders te eren.
De doden dansen en zingen in hun graf als ze de levenden echt zien leven!

Praktisch
De retraite vindt plaat sin de buurt van Ericeira. Data en precies plaats van de retraite worden nog vastgelegd, alsook de prijs en het programma.
Iedereen kan deelnemen, ongeacht je ervaring met familieopstellingen of je beweeglijkheid en niveau in Yoga. Losse kledij is aangewezen. Alle materiaal is aanwezig.
Iedere dag begint en eindigt met een yoga of chi-flow sessie. Daartussen doen we sessies met systemische bewegingen en/of familieopstellingen. Tijdens één sessie gaan we een schilderij maken.
Heerlijke gezonde verse veggie maaltijden, fruit, koffie, thee en water zijn voorzien. Gelieve specifieke dieetwensen als glutenvrij, lactose vrij,.. bij inschrijving door te geven.
De prijzen hangen af van de accomodatie waarvoor je kiest: een of twee of meer persoonskamers.
Voor locals die deelnemen zonder overnachten wordt de prijs aangepast.
Inschrijven via mail. Meer info en wijze van betalen wordt dan doorgegeven. Factuur op aanvraag.
De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen. In alle discretie te bespreken met Claeren of Johan .

Begeleiding:
Claeren Smets is van basisopleiding leerkracht lichamelijke opvoeding. Ze beoefende judo op internationaal niveau en bouwt nu een leven uit als holistisch coach en yoga-teacher, met focus op het herstellen van de grondstroom. Zij combineert diverse yogastromingen in functie van het genezingsproces. In het verlengde hiervan werkt zij als ademcoach en gediplomeerd practioner van de triggerpoint- en pijn-reset-methode,. Hier ligt de focus op heling van emotioneel trauma, chronisch pijn, vermoeidheid, angsten en lusteloosheid. Contacteren via mail: claeren.breathebloom@gmail.com, insta breatheandbloom.be of telefoon 0032 497 37 47 04

Johan Smets is psychotherapeut, homoeopaat en familieopsteller. Hij is in 2007 gecertificeerd voor basisopleiding Familieopstellingen, Vervolgopleiding Familieopstellingen (2009) door Jan Jacob Stam and Bibi Schreuder, Ursula Franke, Christine Essen en Guni Baixa,, Organisatieopstellingen (2009) door Jan Jacob Stam. Constellations with illness and symptoms (2010) door Stefan Hausner. Dit alles aan het Bert Hellinger Instituut te Groningen. Trauma work met Ursula Franke in München (2013) and Reconstructive Constellations with Carola Castillo (2012 en 2014). Zijn metier vond verdieping en verbreding bij Bert Hellinger himself and eminente facilitators als: Jacob Schneider, Johannes Benedikt Schmidt, Eelco de Geus, Anngwyn St. Just. Meer info vind je hier. Contacteren via mail johan.smets@huisvanverbinding.be 

Riet Rooms: echtgenote en moeder van. Ze is ervaringsdeskundige wat het systemisch werk betreft,  beoefent yoga en houdt ervan mensen te verrassen met haar frisse en gezonde catering.

Van harte welkom.
Claeren, Riet en Johan.