Voorbeeld coachingstraject lid van een managementteam

 

Het betreft hier mevrouw X. Zij volgt de coaching.
X. neemt een het hogere managementfunctie waar in een dynamisch bedrijf.
Zij zetelt in het managementteam en het directiecomitee.

Resultaat van de coaching:

X. heeft haar plek gevonden en ingenomen na de directeurswissel in het bedrijf. Dit geeft vertrouwen en maakt dat ze (nog) bewuster in haar werk staat en hierbij innerlijk en uiterlijk rustiger is.

X. is authentiek en duidelijk,  zowel in het ja-zeggen als in het neen-zeggen.  Vooral bij het neen zeggen blijft ze rustig bij haar eigen kern. Ze hoeft niet langer te behagen om zich gewaardeerd te weten en te voelen.

X. behoudt haar de energieke uitstraling die ze van nature heeft, maar daaronder of daarachter zit meer fond, is een stevig fundament, zit een krachtige kern waarmee ze zich vlot kan verbinden.

X. staat met kracht in haar leiderschap. Als leidinggevende denkt, voelt en handelt X. van dicht bij zichzelf, in verbinding met het grotere geheel van het bedrijf. Haar leiderschap is krachtig en flexibel. Ze kan vlot bewegen tussen de sturende en de dienende positie

Effect: hoe kunnen de collega’s en medewerkers zien dat de coaching vruchten afwerpt:

X. is minder beschikbaar (in de zin dat ze niet langer “altijd door iedereen voor elk onderwerp aanspreekbaar” is)

X.  is gegronder, diep-zinniger en duidelijker in haar contacten

X. is meer alert, meer gefocused, gaat naar de kern en de essentie

Het leiderschap van X.  brengt rust in de afdeling.

Kortom: de medewerkers  ervaren X.  als sterk aanwezig (presence)

Deze aanwezigheid is merkbaar op alle domeinen en in alle aspecten van haar werk.

Thema’s van de coaching:

Welke hulpbronnen en belemmeringen draag ik mee vanuit mijn familiegeschiedenis? En hiervan achterlaten wat mij remt en integreren wat mij krachtiger maakt

Eigen plek vinden, ook in het bedrijf

Wat met behagen?

Authentiek zijn ?

Bewust inzetten van slapende competenties

Energie genereren en focussen

Leiderschap opnemen

Gepaste balans privé-werk

Wijze van werken in het traject.

Het traject duurt een jaar

12 maandelijkse gesprek van 90’

2 opstellingen: een familieopstelling in het begin van de coaching en een organisatie- en/of leiderschapsopstelling na 8 maanden. Deze vinden plaats binnen het gewone programma van Huis van Verbinding,  op een zaterdag en worden begeleid door de coach zelf of een collega van Huis van Verbinding

huiswerk en oefeningen

 

Uitwisseling coachée – coach.

Achtergrondvisie:

De coach gunt de coachee haar eigen lot. Zo kan zij haar eigen leven zelf nemen en de verantwoordelijkheid hiervoor zelf dragen.
De coach draagt zijn eigen lot en heeft genoeg aan zijn eigen leven.

Engagement van de coach:

Hij  werkt voorbij het oordeel
Hij luistert voorbij de woorden (derde orde leren)
Is als een spiegel die ook de duistere delen weergeeft
Verkent mee de systemische dynamieken en verstrikkingen en hun invloed
Hij heeft zowel oog voor de persoonlijke als de professionele dimensie
Hij werkt steeds vanuit een verbinding met het grotere geheel: het persoonlijke in relatie tot de afdeling( team) en het  hele bedrijf
Hij beoogt het vrijmaken van energie, zodat persoon, afdeling en bedrijf krachtiger worden en een eigen bijdrage doen aan het geheel
Hij zet hiervoor (alle) middelen in waarover hij beschikt en die gepast zinvol zijn

Engagement van de coachee:

Draagt goed zorg voor zichzelf
Schept mee de setting waarin zij zelf goed kan werken
Neemt vrijuit alles wat uit de coaching kan genomen worden
Is zelf verantwoordelijk voor de (innerlijke) oefeningen en het huiswerk
Neemt, ook buiten de afgesproken momenten, contact op met de coach als dit nodig is

Betekenis van de gesprekken.

De gesprekken zijn impulsmomenten
Het eigenlijke werk (verkenning, verdieping, verbreding, integratie, loslaten, keuzes maken, …) gebeurt in het leven en in het werk zelf.

 

Voorwaarden:

De gesprekken vinden plaats in de werkruimte van de coach, Huis van Verbinding,
E Tinellaan 11, 2250 Kontich

Tussentijdse evaluatie na 6 maanden.
Eindevaluatie na 12 de gesprek met indien gewenst, een derde persoon

De coachee brengt zelf verslag uit aan haar overste.
De coach neemt initiatief tot informatie enkel wanneer het bedrijf schade zou kunnen worden toegebracht.

De coachee maakt op het einde een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan op en beslist zelf hoe ze hiermee in het bedrijf omgaat.

 

Prijs (excl 21% btw)

12 gesprekken van 90’  aan  150 € per gesprek
2 opstellingen à 170 €
maandelijks te factureren