Succes in leven en beroep

De geboorte.

Het eerste en beslissende succes in ons leven is onze geboorte. Die lukt het beste en met de meest verstrekkende gevolgen, als we onszelf op eigen kracht het levenslicht in moeten brengen en ons dat lukt zonder ingrijpen van buiten af. Hier moeten we voor het eerst ons doorzettingsvermogen bewijzen. Dit  succes werkt een leven lang door. Door deze ervaring krijgen we een kracht, om later ook bij moeilijkheden met succes door te zetten.Ga ik hier te ver? Wat heeft deze succeservaring te maken met successen later in ons werk en beroep? Hangt ons succes in ons verdere leven werkelijk in grote mate van dit eerste succes af?

Hoe gaat het later met een kind en met een volwassene, die met een keizersnee ter wereld kwam of met de tang gehaald werd? Of die te vroeg ter wereld kwam en weken of maanden in een couveuse moest doorbrengen? Hoe staat het later met diens zelfstandigheid en doorzettingsvermogen? Natuurlijk kunnen de effecten van die eerste ervaringen naderhand overwonnen worden. Zoals uit alle moeilijkheden kunnen we hier een bijzondere kracht uit putten.

Desalniettemin stellen dergelijke ervaringen ons ook voor grenzen. Ze vormen een uitdaging, die des te makkelijker te overwinnen is, als we de wortels van deze ervaringen erkennen en dat, wat ontbreekt, op een andere manier ons verwerven, soms met hulp van buiten af.

De moeder nemen

De volgende beslissende gebeurtenis en het volgende succes is de beweging naar de moeder, die ons aan de borst legt en voedt. Met haar melk nemen we het leven dat door haar heen komt.

Wat maakt ons hier succesvol en bereidt ons voor op de latere successen in leven en beroep?

Door haar als bron van het leven te nemen, met al datgene, dat van haar naar ons overvloeit. Met haar nemen we het leven. We nemen het leven in dezelfde mate als waarin we onze moeder nemen.

Dit nemen is actief. We moeten zuigen, om de melk te laten stromen. We moeten roepen, om haar te laten komen. We moeten blij zijn met dat, wat ze ons schenkt. Door haar worden we rijk.

Later in het leven wordt dat zichtbaar: wie erin slaagde om zijn moeder op deze manier vol te nemen , wordt succesvol en gelukkig. Want zoals iemand zich verhoudt ten opzichte van zijn moeder, zo verhoudt iemand zich ten opzichte van zijn leven en beroep. Zover als iemand zijn moeder afwijst, wijst hij ook het leven af, en zijn werk en zijn beroep.

Net zo blij als iemand is over zijn moeder, is hij blij over leven en werken. Zoals zijn moeder hem geeft, hem steeds meer geeft, als hij met liefde van haar neemt, zo schenkt zijn leven en zijn werk hem in dezelfde mate succes.

Wie voorbehouden heeft tegen zijn moeder, heeft ook voorbehouden tegen het leven en tegen geluk. Zoals zijn moeder zich terugtrekt door de afwijzing en de voorbehouden, zo trekt het leven en het succes zich van hem terug.

Waar begint ons succes? Het begint bij onze moeder. Hoe komt succes tot ons?  Hoe mag het komen? Als onze moeder naar ons toe komen mag en wij haar achten als onze moeder.

Bert Hellinger
Vertaling Jan Jacob Stam.