Coaching

Vele mensen zijn sterk bezig met de vraag: hoe kan ik “succesvol” worden en blijven op het gebied van mijn werk.

Toch anders dan wat vandaag gangbaar is, gaan wij ervan uit dat de wijze waarop we in het leven staan en de wijze waarop we in ons werk staan, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Wie kan zeggen dat ie tot nu toe “geslaagd” is in het leven, succesvol is, doet een uitspraak over het geheel. Dit uitgangspunt maakt dan ook dat we in onze coaching met andere technieken en middelen werken dan welke vandaag doorgaans in zwang zijn.

Bij de aanvang van de coaching onderzoeken we samen de aspecten van het “werk”.  In de brede zin. “Werk” kan heel veel inhouden: energie, zin in en zin voor, status, structuur, goesting, competenties, leren, balans werk-privé, loon, aanzien, plaats innemen, doorgroeien, assertief zijn, burn-out, ziek, creativiteit, onrust, ondernemerschap … En het maakt niet uit of het nu om een coaching van een functie (manager/of directeur/projectleider)  gaat, een beginnende werknemer, een zelfstandige of om iemand die zijn hele loopbaan onder de loep wil nemen. Vaak spelen dezelfde, wezenlijk vragen.

Onze aanpak is resultaat- en oplossingsgericht: waar wil je naartoe, wat zou een goede verandering voor je  zijn, wat heb je nodig om je goed te voelen, wat zou een gepaste beweging zijn? We kijken naar de obstakels die in de weg staan en naar de hulpbronnen die beschikbaar zijn. Meestal hebben mensen dit zelf al gedaan. En toch bleef de gewenste verandering uit. Dan kijken we samen wat er nog meer kan meespelen.

Een moeilijke maar interessante vraag die zich dan aandient, is: wat is “de verborgen winst” van dat alles bij het oude blijft, dat je leven blijft zoals het is, ondanks de moeite die je doet? De “verborgen winst” die maakt dat je veel moeite doet (ploegen, zaaien, sproeien..) maar niet oogst. Dat je na eindeloos hard werken en vele opleidingen, nog niet succesvol bent…

Onderzoek van de verborgen winst brengt ons bij destructieve denk- en gedragspatronen als “doe je best”, “arme ik”, “geef me maar een goeie schop”…  Berne noemt deze patronen “games people play” : in onze interactie met anderen en onszelf leggen we het zo aan boord dat we een negatief gevoel mogen overhouden. De herhaling van deze negatieve gevoelens voedt het levensscript dat we er onbewust op na houden. En destructieve levensscripts eindigen nooit positief.
Wie een innerlijke overtuiging voedt van “arme ik” kan moeilijk succes toelaten. Het is moeilijk om echt te zeggen “ik ben goed”, als je heel je leven lang al “je best doet”. Want wie goed is, moet zijn best niet meer doen. En hoe is een leven mogelijk en wat voor een leven moet dat dan wel zijn als je “je best” niet meer moet doen… ? Er leeft een ingecorporeerde overtuiging dat dit onmogelijk is.

Vaak is de verborgen winst nog verder te zoeken dan het eigen biografisch verhaal, en heeft ze te maken met een oudere geschiedenis. Persoonlijke scripts zijn variaties op systeemscripts die bij een familie, een groep of een organisatie horen.  Zo komen we op de systemische laag terecht. Vraag is hier dan: voor wie doe je dit allemaal en wat maakt dat je het blijft doen? Vaak komt dan onze relatie met onze ouders in beeld, waarbinnen een patroon wordt verder gezet dat al veel ouder is. Verstrikt in het lot van een ander familielid dat ons is voorafgegaan. Alom gekende of geheime familieverhalen brengen ons op het spoor van en verborgen loyauteit. Is er iemand uitgesloten geworden -bv.  een achternonkel  met psychiatrische problemen die zich doodgedronken had en zo de familie in oneer bracht ? Werd iemand op onrechtmatige manier rijk of arm en moet er nog een schuld vereffend worden – bv. (over)grootvader maakte grote winsten tijdens de oorlog of het familiebedrijf ging failliet door bedrieglijk opzet van een vennoot? Of speelt er een onbewust patroon waarin de jongere generatie (de kinderen) zich innerlijk boven de oudere generatie (de ouders) zet en zich beter voelen en dan moeilijkheden hebben met gezag op het werk en de eigen plek te vinden.Vreemd soms, hoe het lot van een familielid actueel blijft en ons kan verlammen en op de aarde houden, of krachtige vleugels geven.

Het mag duidelijk zijn dat de coaching vertrekt van een werkgerelateerde vraag, maar gaandeweg zich verbreedt en verdiept tot het hele leven.

Bert Hellinger schreef zijn bevindingen neer onder de titel “de wetten van succes”. En “succes”, zegt hij, “heeft het gelaat van de moeder”. Hoe we in onze eerste levensdagen en maanden onze moeder al of niet hebben kunnen “nemen”, is fundamenteel voor hoe we ons leven verder kunnen “nemen”. Eerst nemen we, dan pas geven we. Klik hier voor een toelichting.

De coaching is actief en activerend. We werken met gesprekken, we doen één-op-één opstellingen in de spreekkamer of doen tafelopstellingen met stukken. Soms blijkt het dan dat een opstelling in een groep, met representanten,  het meest aangegeven is. We geven opdrachten mee.

Bij aanvang maken we een contract op. Klik hier voor een voorbeeld.