Onder begeleiding verstaan we therapie, coaching, opstellingen, homeopathie…
Het gaat om een traject dat we samen afleggen met als doel een verandering te bekomen waardoor je je eigen leven zelf meer kan leiden.
Een verandering die in het begin van de begeleiding wordt uitgesproken en die richtinggevend blijft voor het werk dat we samen doen, tenzij ze in samenspraak veranderd wordt.
Hierbij doe ik als begeleider mijn werk,
En jij als cliënt/patiënt jouw werk.
We pakken mekaars werk niet over.

Afspraken.
Waar kan houden we ons aan onze afspraken. Dat is het eenvoudigste.
Gemakkelijk is ook dat de gesprekken gewoon op het afgesproken uur beginnen.
Komt er iets onverwachts tussen, en dat is mogelijk in een tijd waarin we vrij veel overvraagd worden, dan verwittig je per telefoon. Als ik niet op kan nemen dan spreek je in. Afspraken annuleren we niet met een berichtje of een mailtje. Dat is voor mij te vrijblijvend.
Als er iets tussengekomen is en een gesprek kan niet plaatsvinden, dan heeft dat een prijs. Zowel voor jou als voor mij. Dan betaal je de helft van de gesprekskost. De andere helft neem ik op mij.
Annuleer je een opstelling minder dan 14 dagen voor datum, dan betaal 70€, omdat daar ook nog onkosten bijkomen.
Het tarief voor de gesprekken spreken we af in het begin van het traject. Verandert je sociale situatie, dan wordt dit aangepast.

Parkeren en binnenkomen.
Als je met de wagen komt aangereden, parkeer dan je wagen voor de hof, rechts van de poort, en kom je gewoon binnen tot vanachter aan de spreekkamer. Je fiets zet je bij de tweede poort.

Deontologie.
Zonder geheimhouding kan je niet vrijuit spreken. Alles wat meegedeeld wordt blijft onder ons. Wil je dat anderen op de hoogte worden gebracht van jouw situatie, dan vertel je hen dit zelf.
Verder zet ik mijn deskundigheid in, in functie van de verandering die je wil bekomen.

Homeopathie:
Wil je homeopathisch ondersteund of behandeld worden, dan stel je zelf die vraag en dan bekijken we samen welke meerwaarde ze kan brengen.

Crisissituatie:
We spreken af dat je mij belt in crisissituaties en/of op momenten van hoge nood. Waar en wanneer dat ook is. De ervaring leert dat dit heilzaam is en er heel zelden misbruik van gemaakt wordt.

Gegevens:
Wil mij in een mailtje doorgeven:
Naam en achternaam en je gsm-nummer.

 

Johan