Veel goed nieuws

Veel goed nieuws. Op verschillende manieren doen we een bijdrage om mensen met hun  grondstroom te verbinden. Uit onze grondstroom putten we levenskracht, goesting, liefde, hoop … en al de elementen die we nodig hebben om ons leven helemaal te leven. De grondstroom is altijd aanwezig, staat altijd tot onzer beschikking. De grondstroom is gul, is weldadig en overvloedig en komt ons graag tegemoet. Soms verliezen we echter zelf het contact, de verbinding. En dan dwalen we af. Dat uit zich dan in lusteloosheid, apathie, verveling. We gaan zeuren en mopperen en worden depressief, of agressief of angstig. We verliezen vertrouwen en hoop. Ons immuunsysteem verzwakt en ernstige ziektes als CVS en fibromyalgie krijgen ons in hun greep. Het plezier in onze relaties verdampt of verstart…
Het aanbod van Huis van Verbinding is erop gericht de relatie met de grondstroom van het leven te herstellen. We verlaten hiervoor de klassieke wegen die voor herstel en genezing gevolgd worden. Zonder zweverig te worden kiezen we resoluut voor een holistische en energetische aanpak. We bieden familieopstellingen, systemische psychotherapie, loopbaancoaching en in het najaar homoeopathisch advies aan.
Iedere maand kan je terecht voor een familieopstelling. In het bijzonder voor lastige thema’s, waar je al lang mee worstelt.  Het is aangewezen om vooraf een keer mee te doen als representant om het impact en de kracht van een opstelling met lijf en ziel te ervaren.
De folder voor de zomertweedaagse voor dit jaar staat online. We werken dit jaar rond het thema “hoop”. Hou 2 en 3 augustus vrij in je agenda. De tweedaagse is intenser dan een dag familieopstellingen tijdens het jaar. Je krijgt ook meer de kans om in proces te gaan.
In de therapeutische gesprekken zoeken we naar wat nog niet gezien is kunnen worden, en op de een op andere manier toch een destructieve invloed heeft. Verborgen loyauteiten kunnen hier een grote rol inspelen. Achter een persoonlijk levensscript, gaat vaak een familiescript schuil. Psychosomatische aandoeningen, depressie, agressie, trauma en gemaskeerde rouw zijn weerkerende thema’s in de begeleiding.
In de loopbaancoaching ligt de focus voornamelijk op het zoeken naar werk waar je plezier in vindt. Werk dat je met plezier doe, vraagt energie van je, maar geeft ook ontzettend veel energie terug. En zo kan je wel een loopbaan voleindigen zonder al te veel labeur en pijn.
In het najaar hoop ik afgestudeerd te zijn aan het Allen College of Homoeopathy, en voorgedragen te worden als lid van de Society of Homoeopathy van het Verenigd Koninkrijk. Homoeopathie doet al vele decennia wonderlijke bijdragen in het genezingsproces van chronische zieken. Systemische psychotherapie en homoeopathie zijn bijzonder complementair en vormen samen een bijzonder sterke hefboom voor het proces van (her)verbinden met de grondstroom.
Aansluitend bij de expertisie die doorheen de jaren is opgebouwd, willen we ook terug meer aandacht geven aan de grondstroom in organisaties. We beperken ons wel tot twee topics.
Een: we richten ons op bedrijven en voorzieningen waar een suicide(poging) van een van de medewerkers is voorgekomen. Deze gebeurtenis is zeer traumatisch en laat diepe sporen na in het individuele als collectieve ziel van de betrokkenen. Verwerking vraagt om specifieke aanpak die we kunnen beiden vanuit het systemisch kader.
Twee: daarnaast bieden we ook begeleiding voor organisaties en bedrijven waar een charismatisch leider is komen weg te vallen. De begeleiding richt zich dan voornamelijk op het coachen van beslissingsnemers: de nieuwe directie, voorzitter van de raad van bestuur.  Ook hier is het heilzaam om verborgen systemische dynamieken te kunnen verhelderen. Meer info volgt in een volgende nieuwsbrief.
We kregen van enkele mensen de opmerking dat de nieuwsbrieven zo lang uitblijven. Terecht. Mea culpa! We nemen ons voor, sterker nog, we beloven om elke twee maanden van ons te laten horen.
Vragen, zin om kennis te maken, iets bespreken, neem gerust contact op.
Zaterdag 28/4 ben je van harte welkom voor een dagje opstellingen.

 Johan

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *