Johan_Smets_KoenBroos_140x210Johan Smets

Huis van Verbinding geeft me de ruimte om enthousiast, creatief en dienstbaar te zijn met wat ik in vijfendertig jaar omtrent mezelf en andere mensen heb geleerd. Ik vorm zo zelf mee het kader waarbinnen ik bezield en bezielend mijn bijdrage mag doen aan het groter geheel. “Luisteren” en “zien” vormen de basis van mijn werk, zowel op de biografische als de systemische laag. In de coachende activiteiten ben ik gericht op hulpbronnen die het geheel krachtiger kunnen maken. Dit zowel individueel, in groep als met (een deel van) een organisatie. In het therapeutisch werk gaat veel aandacht en energie uit naar patronen die de levensstroom van mensen belemmeren of verhinderen.

Vier elementen kenmerken mijn werk. Ik luister met mijn hart, zonder te oordelen en stel rake vragen die verdieping brengen. Ik benader mensen als volwassenen die hun eigen leven kunnen dragen. Zo kan ik ieder zijn/haar lot laten. Dit laatste vraagt een innerlijke houding van deemoed en nederigheid, die ik pas de laatste jaren bewust ben gaan ontwikkelen. Deze innerlijke houding verbindt mij tevens diep met het wezen van mensen, dingen en gebeurtenissen, om van daaruit als gewonde genezer en als krijger, een gepaste en krachtige beweging te maken.

Ik ben geboren te Turnhout op 1 juni 1956, als oudste van een gezin met vier. Mijn ouders waren kleine zelfstandigen. Mijn grootouders waren boeren. Ik ben getrouwd met Riet Rooms en samen hebben we nu drie volwassen kinderen.

Ook na de studies maatschappelijk werk en sociologie blijft mijn grootste interesse  het verkennen van het muzische, het mystieke; beiden van het Griekse “myein”: het sluiten van de ogen, de mond, wonden …

Mijn therapeutisch en coachend werk vanuit Client-centered Therapy en Transactionele Analyse, vond een verdieping in het enneagram waarmee ik eind de jaren negentig in contact kwam. Als stafmedewerker in de social profit werkte ik vanuit een systemische benadering van “verandering” en alles wat er ongezien bij komt kijken.

Acht jaar geleden kreeg mijn werk nog een krachtige impuls door de fenomenologische aanpak van Bert Hellinger. De basis- en vervolgopleiding familie- en organisatieopstellingen volgde ik aan het Hellingerinstituut te Groningen. Ik leerde hier het zuivere fenomenologisch werk van Bibi en Jan Jacob. Verder genoot ik nog bijkomende vorming van Bert Hellinger zelf, en gereputeerde trainers als Jakob Schneider, Christine Essen, Guni-Leila Baixa, Johannes Schmidt en Carola Castillo. Van Stefan Hausner en Ursula Franke leerde ik werken met symptomen, ziekte en trauma.
Steeds opnieuw stel ik vast hoe diep wij mensen van nature verbonden (mogen) zijn en dat de toekomst zich vanzelf uitvouwt en zoveel goeds in zich draagt. Van zodra ik de juiste innerlijke houding toelaat en aanneem.

Het duistere én het stralende van de Ziel (de oorspronkelijke betekenis van “Psychè”) zien, en hierbij terughoudend, hartelijk en krachtig blijven, is voor mij een dagelijkse oefening, die ik met veel plezier doe.