Zomerdriedaagse en Mirakel

Juni is bijna voorbij. Nog enkele dagen om je in te schrijven voor de zomerdriedaagse. Neem je kans waar.

De zomerdriedaagse is mede geïnspireerd door het mystiek dagboek van de Salesiaan Xavier Thevenot.

In een mooie metafoor wijst hij op de onwaarschijnlijke technische evolutie van onze tijd: zoveel mogelijkheden als vandaag zijn er in het verleden nooit geweest.
Laat ons naar schepen kijken zegt hij:

“Nooit waren wij mensen zo goed uitgerust om de zeeën en oceanen te bevaren en de elementen te weerstaan.
En wat doen we: we zetten deze prachtige boten…in onze tuin.
In onze tuin! ”
Wat wij nodig hebben, aldus Thevenot, is stroming.
“Is krachtige stroming en dan komen onze boten tot hun recht.”

Tijdens onze driedaagse willen we stroming vrijmaken.
Verbinding maken met onze grondstroom. Die altijd vrijmoedig tot onze beschikking staat.
Het is wel aan ons om hem aan te spreken en toe te laten.
In deze driedaagse werken we hieraan met Yoga en familieopstellingen.

 

De laatste opstellingendag in mei werd afgerond met een gedicht van Antjie Krog. Onwaarschijnlijk hoe deze Zuid-Afrikaanse erin lukt systemische dynamieken in poëtische beelden weer te geven en te dynamiseren. Hierbij het gedicht ‘Mirakel”. Vervang het woord “land” door “familie”, en je zit midden in de destructie, loyauteit en liefde die families met ongeziene kracht doorgeven, van generatie op generatie.

Mirakel

ik behoor toe aan dit land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land
mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
ik geloof niet in wonderen maar
de vreedzame bevrijding van mijn land
was een wonder – onverhoeds en lichthoofdig blijft
het me bij  die weergaloosheid blijft me bij
ik weet dat het land nu in protest is ontbrand
eenmalig is vervaardigd uit hoop – dat blijft me bij
zelfs als alles ineenschrompelt   tekortschiet  in
duigen valt   sneuvelt    een karikatuur wordt – als
zand glipt het ogenblik dat ons als pendant van wraak
eenmaal gegund is tussen onze vingers weg
ik behoor toe aan het land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land
prikkelbaar beledigd vergooien we elkaar
en vergieten straffeloos elkaars leven
we wilden een toevluchtsoord scheppen voor de armen de gewonen
de helden de lieflijken de getalenteerden de verminkten
maar onze begraafplaatsen blubberen van de veronachtzaamde
geïnfecteerden de vermoorden de verkrachten de diepbedroefden
ik weet dat mijn land eenmalig is
vervaardigd uit hoop – dat blijft me bij
terwijl we luisteren naar de opgeblazen geluiden
van onze leiders – gortdroog van leegte
mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
we zijn slachtoffers van onszelf aan het worden
gevangen in hebzucht en met een onvermogen tot visie
we hebben geen benul meer van hoe je anders kunt zijn dan
gewelddadig en angstig , dan hardvochtig tegenover elkaar

ik behoor toe aan het land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land

mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
ik geloof niet in wonderen maar
de vreedzame bevrijding van mijn land
was een wonder – onverhoeds en lichthoofdig blijft
het me bij   de weergaloosheid ervan

blijft me bij

 

vertaald uit:
“Mede-wete”, Antjie Krog, 2014

 

Van harte welkom 30 juli !

Riet, Claeren en Johan

Zomertweedaagse wordt driedaagse

In verbinding met je grondstroom. 

Omtrent dit thema zullen we drie dagen intensief werken in zomerdriedaagse: dinsdag 30,woensdag 31 juli en donderdag 1 augustus.

Anders dan vorige jaren zal nu ook Claeren een bijdrage doen.
Zij werkt de laatste jaren rondom dit thema vanuit haar yoga opleidingen.
Yoga en familieopstellingen versterken elkaar als het om het verbinden met je grondstroom gaat.
Wie aansluiting heeft met zijn/haar grondstroom herstelt van onze zogenaamde beschavingsziektes,
en blijft vitaal en energiek.

Huis van Verbinding heeft reeds een sterk aanbod naar genezing en herstel toe: familieopstellingen, psychotherapie en klassieke homeopathie.
Nu komt er ook nog yoga bij.
De yoga van Claeren is gebaseerd op de eeuwenoude praktijken die in India geoefend en gedoceerd worden.
Zuiver dus en authentiek.
Zij is zelf herstellende van een complexe aandoening. Haar engagement is voorlopig nog  beperkt.
Zij is wel een levende belichaming van het archetype “de gewonde genezer” (Carl Gustav Jung).

Lees aandachtig het programma van de driedaagse en schrijf je op tijd in door een eenvoudig mailtje naar johan.smets@huisvanverbinding.be.

Zaterdag 18 mei ek. doen we nog 4 opstellingen in de Speelhoeve te Vremde. Je kan steeds komen representeren.

Van harte welkom.

 

Familieopstellingen januari 2019

Vrijdag 18 januari ben je hartelijk welkom voor een dag opstellingen in het Centrum voor Psychotherapie De Binnentuin te Boutersem.

Zaterdag 19 januari wordt omwille van omstandigheden geannuleerd. Het spijt ons zeer. Wat zonde om zo het jaar te beginnen! Dus nu zaterdag geen opstellingen in de Speelhoeve.

Wel van harte welkom op zaterdag 16 februari. Dan ontmoeten we elkaar weer in het wetende veld,  in de bijzondere stilte van de zaal in de Speelhoeve.

Dat het je ondertussen goed mag gaan !

monkelende sterren

ontheemd,
met honderden verhalen
over oorlog, honger, politie, woestijn en zee…
heldere ogen in een vragend gelaat
broken english: “please”.

kom binnen, welgekomen, zet je.
“wees niet bang, ik ben het ook niet”.
een stoel, zeep, een maaltijd, een bed, een gesprek.

onder de wol, diep in slaap
vreemdeling en gastgezin,
in het donkerste uur van de nacht
duizend sterren zien

voor 2019,
dat het jou overvloedig overkomen mag,
vreemdeling te zijn,
en gastgezin,
en de zacht monkelende,
onbevreesde sterren van de nacht

 

dat we ook jou mogen ontmoeten in 2019

Riet en Johan

Data familieopstellingen 2019

Hierbij de data voor het voorjaar 2019:
In 2019 werken we alvast de zaterdagen 19/1, 16/2, 16/3, 27/4 en 18/5. De data voor het najaar worden begin mei meegedeeld.
De tweedaagse vindt plaats op donderdag 1/8 en vrijdag 2/8. De prijzen zijn hetzelfde gebleven.

We zijn ook te gast bij onze gewaardeerde collega’s van het Psychotherapeutisch Centrum De Binnentuin in Boutersem (nabij Leuven) op  de vrijdagen 18/1 en 26/4.

Momenteel lopen gesprekken omtrent een opleiding tot het begeleiden van familieopstellingen. Het idee groeide uit een enthousiaste vraag van enkele ervaren collegae. We denken aan en traject van twee modules. Een eerste omtrent zinvolle integratie van een familieopstelling  in het eigen begeleidingstraject van een cliënt/patiënt. Een tweede voor wie zelf familieopstellingen wil begeleiden. Start in najaar 2019. Info volgt.

Voor 2018 ben je nog welkom op zaterdag 15 december. Er is nog plaats om zelf een opstelling te doen.

Onze opstellingsdag van 17 november laatstleden, was ontzettend intensief, verrijkend en vruchtbaar. Niet alleen voor de moedigen die zelf een opstelling hebben gedaan. Maar ook voor de anciens die al vele jaren komen representeren. Twee  van hen spraken over een “aha-erlebnis”: opeens werd een nieuwe laag in hun eigen systemische geschiedenis helder. Ze hadden die reeds lang vermoed, en plots was ze zichtbaar. En bevrijdend. Ze waren heel blij.

Van harte welkom.

Deugddoend en waardig

 

Voorbije zaterdag was weer een mooie dag.
In het bijzonder omdat er ook drie jonge representanten waren.

Jonge mensen die in het veld stapten en degene voor wie ze waren gekozen
ten volle “praesent” maakten. Met hun zijn en hun lot.
En zo werd de tragedie zichtbaar die generaties lang levenskracht uit families
had opgezogen en ook de strategieën waarmee deze hebben overleefd.
En ook de uitnodiging om echt te leven, voorbij alle destructieve loyauteit.

Mooi hoe deze jonge mensen in de opstellingen stonden,
en met een flair  en authentiek mensen tot leven brachten.
Schoon ook hoe dit door de ouderen gezien en gewaardeerd werd.

We herdachten ook het volle leven van Frans Marien,
vader van Pim. Een van onze ‘trouwe’ representanten.
Frans heeft zoveel geleefd als ie kon.
En in zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen leeft hij verder.

En we hebben hem geëerd,
met de stilte van een kaarsvlam,
de zachte geur van lelies
en een gedicht van Vasalis.

Beste Frans,
het ga je goed, ginder, aan de ander kant…
En beste Pim, blijf nog lang bij ons,
En dat het je goed mag gaan!
En als je iets nodig hebt,
vraag het ons,
en we geven je graag wat we kunnen geven.

Alhier het gedicht:

Als daar muziek voor is, wil ik het horen:
ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn,
en omgeploegd met lange diepe voren
en ongelovig. Die de wellust en de pijn
nog kennen. Die bezeten en verloren.

En àls er wijsheid, die geen vermoeidheid is,
En helderheid, die geen versterving is,
Wil ik die zien, wil ik die horen.

En anders wil ik zot en troebel zijn.

uit: Vergezichten en gezichten, 1954.

Op 17 november, nieuwe onvermoedde ontmoetingen in het wetende veld.
Wil je er bij zijn, laat het even weten.
Van harte welkom. 

 

Johan

Hoop

De tweedaagse vindt niet plaats. Jammer. Te weinig deelnemers om een goeie dynamiek te hebben in de groep. Na afsluitdatum dienden zich nog een zestal mensen aan. Het initiatief had dus wel kunnen doorgaan. de beslissing was echter genomen en we zijn er niet meer op terug gekomen. En ook jammer omdat het zo’n belangrijk thema is, zeker wanneer rondom ons zoveel angst en cynisme gezaaid wordt. Hoop cultiveren we in ons hart, in onze ziel, het maakt families sterker. Om Kavafis te citeren:

“De Cyclopen en de Laistrygonen,
de woeste Poseidon zul je niet tegenkomen
wanneer je ze niet in je eigen geest meedraagt,
wanneer je geest hun geen gestalte voor je geeft”.

In juni, tijdens de viering van het 20 jarige bestaan van the Allen College of Homoeopathy, ontving ik mijn diploma van homoeopaat. Ik was blij de inspanning van drie jaar hard studeren beloond te zien. Het is uitgereikt door de Academische Faculteit van the College en ik mag de titel  ‘Dipl. Hom. ACH’ voeren. In de UK en en in de ruimere wereld van de homeopathie is het een begeerde titel. Ik ben Dr. Subrata K Banerjee, Janet Robinson-Banerjea en de andere professoren uiterst dankbaar om hun kennis en wijsheid te willen delen. Een senior homeopaat illustreerde de opleiding als volgt: wat jij nu op drie jaar geleerd hebt, daar heb ik 25 jaar over gedaan. Koester het. En dat doe ik.

Nu de grote uitdaging om dit in mijn praktijk een goeie plek te geven.
Opstellingen, therapie en coaching blijven de basis van mijn werk. De komende maanden zullen uitwijzen in welke plooi alles zal vallen.

Welkom op 29 september om te representerenWie een opstelling wil doen, in oktober is nog plaats.

Nog een fijne zomer.

 

Moeilijke bereikbaarheid

De werken in onze wijk zijn in een fase gekomen dat Huis van Verbinding uiterst moeilijk te bereiken is met de wagen:

U rijdt naar de kerk van Kontich Centrum aan het Gemeenteplein.
Daar kies je Antwerpsesteenweg. Op de Antwerpsesteenweg direct 1ste links: de Noordstraat.
De straat recht tegenover het gemeentehuis, links naast het gemeentepark.

Deze is voor een periode tweerichtingsverkeer geworden voor plaatselijk verkeer – dus ook voor u.

Eens de Noordstraat in, dan derde straat rechts: E Tinellaan 11.

Succes.

Veel goed nieuws

Veel goed nieuws. Op verschillende manieren doen we een bijdrage om mensen met hun  grondstroom te verbinden. Uit onze grondstroom putten we levenskracht, goesting, liefde, hoop … en al de elementen die we nodig hebben om ons leven helemaal te leven. De grondstroom is altijd aanwezig, staat altijd tot onzer beschikking. De grondstroom is gul, is weldadig en overvloedig en komt ons graag tegemoet. Soms verliezen we echter zelf het contact, de verbinding. En dan dwalen we af. Dat uit zich dan in lusteloosheid, apathie, verveling. We gaan zeuren en mopperen en worden depressief, of agressief of angstig. We verliezen vertrouwen en hoop. Ons immuunsysteem verzwakt en ernstige ziektes als CVS en fibromyalgie krijgen ons in hun greep. Het plezier in onze relaties verdampt of verstart…
Het aanbod van Huis van Verbinding is erop gericht de relatie met de grondstroom van het leven te herstellen. We verlaten hiervoor de klassieke wegen die voor herstel en genezing gevolgd worden. Zonder zweverig te worden kiezen we resoluut voor een holistische en energetische aanpak. We bieden familieopstellingen, systemische psychotherapie, loopbaancoaching en in het najaar homoeopathisch advies aan.
Iedere maand kan je terecht voor een familieopstelling. In het bijzonder voor lastige thema’s, waar je al lang mee worstelt.  Het is aangewezen om vooraf een keer mee te doen als representant om het impact en de kracht van een opstelling met lijf en ziel te ervaren.
De folder voor de zomertweedaagse voor dit jaar staat online. We werken dit jaar rond het thema “hoop”. Hou 2 en 3 augustus vrij in je agenda. De tweedaagse is intenser dan een dag familieopstellingen tijdens het jaar. Je krijgt ook meer de kans om in proces te gaan.
In de therapeutische gesprekken zoeken we naar wat nog niet gezien is kunnen worden, en op de een op andere manier toch een destructieve invloed heeft. Verborgen loyauteiten kunnen hier een grote rol inspelen. Achter een persoonlijk levensscript, gaat vaak een familiescript schuil. Psychosomatische aandoeningen, depressie, agressie, trauma en gemaskeerde rouw zijn weerkerende thema’s in de begeleiding.
In de loopbaancoaching ligt de focus voornamelijk op het zoeken naar werk waar je plezier in vindt. Werk dat je met plezier doe, vraagt energie van je, maar geeft ook ontzettend veel energie terug. En zo kan je wel een loopbaan voleindigen zonder al te veel labeur en pijn.
In het najaar hoop ik afgestudeerd te zijn aan het Allen College of Homoeopathy, en voorgedragen te worden als lid van de Society of Homoeopathy van het Verenigd Koninkrijk. Homoeopathie doet al vele decennia wonderlijke bijdragen in het genezingsproces van chronische zieken. Systemische psychotherapie en homoeopathie zijn bijzonder complementair en vormen samen een bijzonder sterke hefboom voor het proces van (her)verbinden met de grondstroom.
Aansluitend bij de expertisie die doorheen de jaren is opgebouwd, willen we ook terug meer aandacht geven aan de grondstroom in organisaties. We beperken ons wel tot twee topics.
Een: we richten ons op bedrijven en voorzieningen waar een suicide(poging) van een van de medewerkers is voorgekomen. Deze gebeurtenis is zeer traumatisch en laat diepe sporen na in het individuele als collectieve ziel van de betrokkenen. Verwerking vraagt om specifieke aanpak die we kunnen beiden vanuit het systemisch kader.
Twee: daarnaast bieden we ook begeleiding voor organisaties en bedrijven waar een charismatisch leider is komen weg te vallen. De begeleiding richt zich dan voornamelijk op het coachen van beslissingsnemers: de nieuwe directie, voorzitter van de raad van bestuur.  Ook hier is het heilzaam om verborgen systemische dynamieken te kunnen verhelderen. Meer info volgt in een volgende nieuwsbrief.
We kregen van enkele mensen de opmerking dat de nieuwsbrieven zo lang uitblijven. Terecht. Mea culpa! We nemen ons voor, sterker nog, we beloven om elke twee maanden van ons te laten horen.
Vragen, zin om kennis te maken, iets bespreken, neem gerust contact op.
Zaterdag 28/4 ben je van harte welkom voor een dagje opstellingen.

 Johan

Nu. Voorgoed

Nachtelijke ontmoeting

Uit de sneeuwwitte weide verrijst onverhoeds
een paard. Hoe het staat, wat het doet
vindt plaats. Nu. Voorgoed.

Adem licht, deze teug, dit paard, deze wei
gaan voorbij, maar zijn, deze nacht, deze pijn,
een keer samen met mij. Nu. Voorgoed.

M Vasalis, De oude kustlijn, 2001.

Neen, ik weet niet of Vasalis ooit van opstellingen had gehoord,
laat staan eraan deelgenomen.
In haar poesie wijst ze wel dezelfde ruimte aan
als waar opstellingen in “gebeuren”, “plaats vinden”.
Met dit gedicht sloten we onze opstellingendag zaterdag 20 januari af.
Een intense en heel verbindende dag.
Daarna vonden we elkaar bij de nieuwjaarsdronk.

Wat in onze jeugd ook mag gebeurd zijn, of niet gebeurd,
in een opstelling worden teveel of te weinig “herschakeld”,
een imprint in het wezen, die zich al sinds baby of klein kind,
in lijf en hoofd en ziel heeft genesteld en daarin bevroren is,
kan ontdooien, zijn greep loslaten, zich terugtrekken
en onderkomen vinden bij wie of wat het thuishoort.
Dan kan er een diepe zucht “vrij”-komen.

Wat in de opstelling gebeurt is even echt en even waar.
Vrij. Nu. Voorgoed.

Op zaterdag 24/2 een nieuwe opstellingen dag.
Meer info elder sop de website onder op Familieopstellingen 2018.
Van harte welkom.