Wie je ook mag zijn, wij hebben veel goeds voor je.

Driedaagse “Ont-dekken” en jaaropleiding Familieopstellingen 2023

De driedaagse “Ont-dekken “.

Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 2022.
Iedereen kan deelnemen, ongeacht je ervaring met familieopstellingen of je niveau in Yoga. Losse kledij is aangewezen. Als je een eigen matje hebt, breng het mee. Heb je er geen dan voorzien wij het. Geef even door. Heb je bewegingsbeperkingen, bv. knie, schouder, bekken, rug… laat het vooraf even weten dan kan Claeren al in haar voorbereiding hier rekening mee houden.
Iedere dag begint en eindigt met een yogasessie. Daartussen doen we twee sessies met systemische bewegingen en/of familieopstellingen. En we gaan ook één sessie schilderen.
Waar: In de Speelhoeve, Vremdese Steenweg 237, Vremde-Boechout.
Onthaal om 09:00u, start om 09:30.  We werken woensdag en donderdag tot 18:00u.  Vrijdag tot 16:30 u.
Start met een sapje. Gezonde lunch met verse slaatjes, fruit, koffie, thee en water zijn voorzien.
Prijs: particulieren 374 €, voor zelfstandigen of mensen met een bedrijf 437. (excl. 21% btw).
Inschrijven via mail voor 1 juli. Wijze van betalen wordt dan doorgegeven. Factuur op aanvraag.
De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen. In alle discretie te bespreken met Johan.

Zie hier voor  de volledige tekst.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Jaaropleiding familieopstellingen 2023.

Op vraag van nogal wat mensen in de hulpverlening neem ik de uitdaging aan om in 2023 een volwaardige opleiding familieopstellingen te geven. Het gaat om een algemene basisopleiding, toch gekleurd vanuit mijn psychisch en geestelijk begeleidingswerk van mensen.

Voor wie:
de opleiding richt zich op de eerste plaats tot een bepaald type mens: empatisch, introspectief, kunnen omgaan met weten en vooral niet-weten, doen en niet-doen, toegang hebben tot de dimensie waarnaar Buber’s Ik en Jij verwijst.  (Voor)opleiding is minder belangrijk. Wel wordt verwacht dat deelnemers voldoende autonomie hebben in hun werk om FO te kunnen toepassen.

Kerngedachte:
een degelijk basisopleiding FO, van waaruit gecertificeerden hun eigen actieterrein (loopbaan, supervisie, therapie, sjamanisme, rituelenwerk…)  gaan verkennen, een eigen stijl kunnen ontwikkelen en eigen accenten aanbrengen.
Centraal staat het ontwikkelen van een innerlijke houding, het lege midden, zoals Bert Hellinger het noemt.
Systemische sensitiviteit waarnemen en aanvoelen, methodiek (kader, dynamieken, verstrikkingen en interventies) en het ontwikkelen van leiderschap als begeleider worden vanuit dit oogpunt gesitueerd, aangeleerd en geoefend.
Focus en leidraad zijn opstellingen in groep. Kennismaking met andere vormen komen ruimschoots aan bod: één op één, werken met figuren in de spreekkamer, opstellingen met gesloten ogen, …

Toegang tot de opleiding na een kennismakings/toelatingsgesprek met gunstig advies.

Plaats: Psycho-therapeutisch Centrum De Binnentuin, Boutersem.

Tijdsbesteding: 8 blokken van twee aansluitende dagen: 32 dagdelen.
Data:
13-14 januari 2023
10-11 februari
17-18  maart
5 en 6 mei
6-17 juni
15-16 september
17-18 november
19-20 januari 2024
Oefenen in oefengroepen en minimaal 2X hospiteren bij ervaren collega-opstellers,
maken deel uit van het pakket.
Naar het einde toe wordt een paper over de eigen ontwikkeling en perspectieven afgeleverd, die ervan getuigt dat het fenomeen Familieopstellingen
ook intellectueel voldoende verwerkt is.

Prijs: nog te bepalen.

Nadere en uitgebreide  informatie volgt in de loop van de zomer.

 

En dat deze zomer lang, en  zonnig en vredevol mag zijn…
het ga je goed !

 

Johan

 

 

Zaterdag 11 juni familieopstellingen

Wie je ook mag zijn.
Een belangrijk bericht voor je.
Een laatste dag nog in het wonderlijke systemische veld
alvorens  we de blik op vakantie richten.
“Vacare”, vrij zijn, bestaat het eigenlijk wel?
Bestaat het nog wel ?
Heeft het eigenlijk ooit bestaan?
De systemische benadering wijst eerder in de richting van een neen,
We kunnen onze wortels niet zomaar afsnijden en achter laten.
Net als onze schaduw,
Is wat ons vooraf is gegaan een eeuwige metgezel.
We kunnen kiezen om er niet naar te kijken,
Om het te ontkennen,
Te bedekken…
Maar het is er wel.
En sterker nog,
Aldus Carl Gustav Jung:
Hoe meer we ervan wegkijken,
Hoe meer we het ontvluchten,
Hoe dieper het zich ingraaft en hoe sterker het daar wordt.
Dat doen we precies in opstellingen wel:
we kijken er wel naar en we kijken het in de ogen.
Hoe diep het zich ook in onze ziel heeft teruggetrokken,
Hoezeer het zich ook aan onze herinnering heeft onttrokken,
En door welke voorouder ook het is aangezet,
En door welk geweten ook, het is verbannen.
Het is er steeds,
Het ademt met onze adem,
Het wordt gevoed door iedere harteklop,
En kruipt waar het niet gaan kan.
We kunnen wel vrijer worden.
Door ernaar te kijken,
Door het onder ogen te nemen,
Door het echt te “zien”.
Een “zien” met ons hart.
Dat is wat we doen, nu zaterdag 11 juni.
(En ook tijdens  de driedaagse in augustus)
We doen vier opstellingen, we werken dus de hele dag.
Onthaal om 09:00 u, start opstellingen 09:30 en we eindigen omstreeks 17:00 u.
In de lokalen van de Speelhoeve, Vremdese steenweg 237, Boechout-Vremde.
Voor wie zou twijfelen,
Tijd nu om de goeie dingen van voor Corona terug op te pikken.
We kijken ernaar uit je te verwelkomen.
Laat even weten of je erbij bent : mailtje naar  johan.smets@huisvanverbinding.be
Lieve groet
Riet en Johan

Opstellingendag zaterdag 11 juni

Zaterdag 11 juni zijn er al vier opstellingen ingeschreven.
We houden het hierbij.

Vroeger deden we zeven tot zelfs acht opstellingen op een dag.
Heroïsche dagen waren dat. Toch als je dit op een persoonlijke laag plaatst.

Systemisch lezen we dat nu anders: de representanten waren compleet bekaf,
hadden een dag nodig om te recupereren.
Het had dus ook iets van dader-slachtofferschap.
Waar parentificatie ons al brengt.

Nu ik ouder ben, kan ik er zo op terugkijken en het ook plaatsen zonder mij schuldig te voelen.
Ook al had ik het wel gedaan. Het spijt me, kan ik nu zeggen.

Vergeet niet de driedaagse “Ont-dekken”, op 3, 4 en 5 augustus.
Yoga en familieopstellingen lijken elkaar bijzonder positief te beïnvloeden.
Zin om het te ervaren ? Schrijf je in.

In 2023 organiseert Huis van Verbinding een volwaardige jaar opleiding “familieopstellingen’.
Vooral op hulpverleners gericht. Nadere info volgt.

Wie we in juni en augustus mogen verwelkomen, van harte.
Al de anderen een trage zonnige zomer gewenst.

 

Riet en Johan

Zaterdag 14 mei: een goede dag voor familieopstellingen !

Nu zaterdag is het weer zover: familieopstellingen in de Speelhoeve.
zoals vanouds: onthaal 09:00 u, start om 09:30.
Boterhammen meebrengen.

Een laattijdige annulatie maakt een plek vrij voor wie nog een opstelling wil,
maar er nog niet toegekomen was om ze vast te leggen.
Ga je gang dus. Wil je een opstelling, stuur even een mailtje.

Verder is er de driedaagse begin augustus.
Drie dagen op ontdekkingstocht in de delen van onszelf die wie nog niet zo goed kennen,
maar die wel een belangrijke invloed hebben op het wel en wee in ons leven.
Inschrijven met een eenvoudig mailtje. Riet, Claeren en ik zijn erf helemaal klaar voor.

In 2023 zal eindelijk de jaaropleiding familieopstellingen plaats vinden.
Info volgt op deze website.

Vrijdag 20 mei zijn we te gast in Psycho-therapeutisch Centrum De Binnentuin in Bautersem.
Zaterdag 11 juni sluiten we de opstellingen reeks van de eerste jaarhelft af in de Speelhoeve.

Wie je ook bent, wij ontmoeten je graag
Hartelijk
johan

Opstellingen zaterdag 9 april : de destructie achterlaten.


Wie je ook moge zijn,
Dat het je goed mag gaan.
Rondom zie je hoe Pasen in aantocht is.
Het feest van de lente.

Bloemen, bloemen, bloesems, bloesems.
Het gefluit van de vogels.
En dit jaar: zelfs sneeuw. Wat kan april toch grappig zijn.
Maar er is ook die koude noordoostenwind nu.
“April is the cruelst month”, T.S. Eliot.
En er is iets van. Hij blaast door merg en been.

En wat een voorjaar.
De oorlog verslaat wis en waarachtig corona.
Zoals jullie uit de opstellingen weten is de oorlog heel heel groot.
En hij heeft het gedaan!
Wat heel ontschuldigend werkt mij mensen die zich “schuldig” hebben gemaakt
aan destructie. Ultieme destructie.

Toch kunnen we nu niet voorbij aan wat er achter de oorlog staat.
Als we zien hoe plots schaarste gepredikt wordt,
En we vaststellen dat de laatste jaren rijke mensen nog rijker geworden zijn,
En minder begoeden arm aan het worden zijn,
Dan stelt zich toch de vraag, wie staat achter de oorlog.
Zeker onze neo-kapitalistische productiewijze,
-Waarvoor alle regeringen en staatshoofden moeten buigen, zelfs Alexander De Croo-.
Wie weet hoe deze productiewijze de oorlog manipuleert,
in haar kraam weet te passen.
Maar oorlog bestaat al lang, van voor dit economisch systeem.
Er moet dus nog iets anders zijn.
Hebzucht misschien, graaicultuur, de begeerte naar macht
… lees Tom Holland over het oude Rome.
Ik weet het ook niet.
Wel de moeite om verder te onderzoeken.

Een donkere kant van ons mensen.
Een heel donkere kant.

Stellen we de ordening op: dan krijgen we corona, daarachter oorlog,
daarachter neo-kapitalistische productiewijze,
en dan als voorlopig grootste oerouder hebzucht/machtswellust…
Wellicht zijn er dingen die ik hier niet zien.
Maar zoals ze hier staan heeft het wel iets van gradaties van destructie.

“”Erkennen wat is”, aldus Bert Hellinger.
Het is wat het is.
Dat is de eerste stap naar verandering.
Maar er is meer nodig: de moed om te kijken…
De moed om echt te willen zien.

Dit geldt ook voor kleinere systemen zoals het zelf een persoon met lichaam en geest,de familie, een organisatie.
De moed om te kijken.
En dan, zoals in de gesprekken zo vaak naar boven komt,
de moed om de destructie de rug toe te keren
en ontrouw te worden aan wat vernietigend is voor persoon en groep.
Destructie hoort zowel bij autonomie, het persoonlijke (voor zover dat bestaat) als bij communio, het gemeenschappelijke (voor zover dat dit dan ook weer bestaat).
Yin en Yang weet je wel, Anima en Animus.
Destructie in het veld van het ene, besmet ook het andere veld,
en nodigt uit tot compliciteit, tot samenzwering, tot meer destructie.
Dat is immers de definitie van een veld: het staat niet op zich.
Het is in weidsheid, in gelaagdheid, in intelligentie en energie
altijd met het geheel verbonden. De golf en de oceaan…

 

Zaterdag 9 april gaan we weer aan de slag.
Samen kijken we, erkennen we en moedigen elkaar aan om de destructie te stoppen.
Hoe krachtig de greep ook is van wie of wat ons weerhoudt om het eigen leven te leiden,
We nemen ‘genoeg’en met het eigen lijden op ons pad,
zonder dat van anderen erbij te nemen,
met hoeveel liefde we dit ook willen dragen.

Door een onverwachte afzegging staan er drie opstellingen geprogrammeerd.
Er kan er dus nog een bij.
Wil je je eigen leven in de ogen kijken en achterlaten wat niet bij jou hoort en met liefde hebt gedragen. Neem je kans.
Stuur een mailtje: johan.smets@huisvanverbinding.be

Onthaal om 09:00 u, start om 09:30.
We werken wellicht tot 17:00 u.

Graag tot dan,

Riet en Johan

 

 

 

 

 

Familieopstellingen zaterdag 12 maart: van harte welkom.

‘Wilde zwerfhonden knagen aan de lichamen van onze soldaten. Wij voeren ze niet eens af’
Dit is niet en uitspraak van een Oekraïense ouder, maar van
Ljoedmila Naroesova, Russisch  Senator

Vreselijk en allesverslindend, die plotse oorlog.
Plots in uitbraak, lang in voorbereiding en in gisting.
En eindeloos in wreedheid en destructie.
Wat is dat toch met de  mens dat hij zich zo in zelfdestructie wentelt ?
Het moeilijkste werk in de therapie is de comfortzone verlaten.
En die comfortzone is meestal een oord van zelfdestructie.
Het zit zo diep in ons  geworteld.
Wij als individu, als familie, als volk.
Een jonge Oekraiener vroeg mij vrijdag of ie terug moest gaan om voor zijn land en zijn volk te gaan vechten.
Samen met zijn broer die daar nog is en het land niet uit mag.
Ik heb hem geadviseerd van hier te blijven en zich van hieruit in te zetten voor zijn familie en zijn land.
Iedereen heeft er immers baat bij dat er over een paar jaar nog gezonde mannen zijn in Oekraïne.
Wellicht zullen de meeste die overleven verminkt zijn, zij het niet fysiek dan toch mentaal en emotioneel zwaar getraumatiseerd
Zoals ze dat in Duitsland zagen na de tweede Wereldoorlog.
Mocht een Russische jongen dit vragen, ik zou hem hetzelfde meegeven.
Dit is een uiterst moeilijke keuze voor deze jonge man.
Het vraagt om ‘waanzinnig’ veel moed om ontrouw te zijn aan wat hoort bij bloed en volk,
bij eer en trots, en slachtoffer en dader, en wij en niet-wij.
Waanzinnig veel moed om te kiezen voor het leven en voor vruchtbaarheid,
Tegen alle destructie in.
Dat is wat ze ook in opstellingen doen: kiezen voor het leven.
De comfortzone verlaten.
De moed op brengen om tegen de destructie in te gaan,
En mee te voeren met de Stroom van wat het leven doorgeeft.
Mocht je erbij willen zijn,
van harte welkom>
stuur even een mailtje
naar johan.smets@huisvanverbinding.be
Met liefde
Riet en Johan

Familieopstellingen zaterdag 12 februari: zeg het voort

Zaterdag 12 februari gaan we er toch weer aan beginnen.
Vreemd dat ik voorbij het winterweer soms merk
dat de lente al in de lucht hangt,
ik hoor het in de wind,
in het spelend gekres van de vogels hier rond het huis.
En lente is nieuw leven
dat onstuimig staat te dringen om in beweging te komen,
te dansen en te springen,
gezien en geleefd te worden.
Tijd om buiten te komen en de fysieke stilstand van de laatste twee jaar te verdrijven en te vergeten.
Fysiek zeg ik heel bewust, want psychisch en op de laag van de ziel is er heel wat positieve ontwikkeling kunnen gebeuren.
Hopelijk vindt dit zijn weg ook in de opstellingen en werpt het hier zijn vruchten af.
We doen onze opstellingen zoals we dat eerder deden in coronatijd, met een maximale beveiliging.
We vragen je wel om vooraf  ’s morgens een zelftest te doen.
Merk je bij jezelf  (al zijn het maar de minste) symptomen  van griep of covid of is je test positief,
Dan kom je niet !
Hoe graag wij jou erbij willen hebben
en hoe graag jij er ook bij bent.
Mocht er toch van de organisatie kant iets tussenkomen,
en de dag geannuleerd wordt,
dan vindt je dat donderdagavond 10/2 voor 2100 op deze website.
Zoals je weet, boterhammen meebrengen en fris zijn .
Onthaal 09:00 u in de Speelhoeve
Einde 17:00
Groet
Ook namens Riet
Johan

Wens voor 2022

Torcello

Mocht je naar het Zuiden reizen, vereer jezelf met een bezoek
aan de Basiliek van de Heilige Maria Assunta,
noordelijk, de lagune van Venetië in.

Het is de omweg meer dan waard.

Vertraag je pas op de duizendjarige plavuizen,
laat je blik wegvoeren in de halfronde gewelven
met de beeltenissen van de Godmoeder en de Schepper-Almachtige.

Laat je overweldigen door het muurmozaïek van het Laatste Oordeel.

Vervoeg je in de dans die de doden met de levenden dansen
en de levenden met de doden, – en ook al lijkt het het zelfde – het is het niet.

Oordeel niet zelf over de gezegenden en de verdoemden – dat is niet aan ons.

En geniet van de vriendelijke en strenge blikken van de apostelen
bij het betreden van het koor.

Zet je neer,
keer naar binnen,
hoor het gemurmel van de stenen,
de liederen van de mozaïeken,
en de helende adem van die ENE.

Laat je vervullen door het schoonste en het zuiverste, vol-ledig,

Voor 2022
Waar jouw Torcello ook mag zijn,
en welke God je daar ook ontmoet,

Rinascita,
Word nieuw en vervolg je reis.

 

Riet en Johan

Opstellingen voorjaar 2022

De zaterdagen 12/2, 12/3, 9/4, 14/5 en 11/6
werken we in de Speelhoeve, Vreemdese Steenweg, te Vremde-Boechout.
Onthaal om 0900 u, start om 0930 u.
We werken doorgaans tot +/- 1700 u.
Boterhammen meebrengen.
Vrijdag 11/2 werken we in De Binnentuin in Boutersem.
Wil je zelf een opstelling doen, schrijf dan enkel in als je zeker bent dat je die dag vrij bent.
Laattijdige annulaties rekenen we vanaf dit jaar aan.
Bovendien ontneem je iemand anders de kans tot een eigen opstelling.
Wil je representeren, altijd welkom.
Schrijf je in met een mailtje aan:  johan.smets@huisvanverbinding.be
Tot we elkaar mogen ontmoeten.
Riet en Johan

Heb je een afspraak voor een gesprek: bij symptomen van griep of Covid, graag verwittigen aub.

Annulatie dag opstellingen 4 december !

Neen, we doen geen opstellingen 4 december.
We buigen ootmoedig het hoofd voor de alom en almachtige covid virus.
Sommigen zullen deze beslissing  moedig vinden,
andere zullen er op neer kijken als een teken van zwakte,
Of variaties hierop.
Het zij zo.

Ootmoedig zijn is echter de grondstroom van deze beweging, dit ritueel.

Buigen bestaat uit verschillende fysieke bewegingen:
Eerst is er het hoofd en het lijf in voorwaartse richting naar beneden buigen,
naar de aarde brengen,
De ander (of het andere, al of niet met een hoofdletter)
erkennen in zijn groter of ouder zijn, door ons zelf ‘kleiner’ te maken,
Dan is er het momentum van “stilstaan”: een moment van onbeweeglijkheid:
De beweging verstilt. We buigen niet dieper maar we komen ook nog niet recht.
Dit is het moment waarop we in oud testamentische schilderijen zien dat de vader (of de profeet)
Zijn hand oplegt en de zegen geeft.
Na deze verstilling, richten we ons op.
Zo gaan we in ons eigen leven, in onze eigen kracht staan.
Als het kan met de zegen, als het niet kan, zonder zegen.
Bert Hellinger doet hier nog een vierde beweging bij:
Na de buiging draaien we ons om en doen een sprong naar voor…

Deze innerlijke metamorphose kan pas plaats vinden als het buigen het fysieke overstijg:
De buiging betreft het hart,
En als het om leven of dood gaat,
Ook, en vooral, de Ziel

Dit om te onderlijnen, krachtiger te maken
Voor onszelf en de anderen
dat we dan in ons eigen leven stappen,
Eigen beslissingen nemen,
En onze eigen toekomst in de ogen kijken:
Vriendelijk, verwachtingsvol, moedig, krachtig,
met mededogen voor onszelf en het familiesysteem
– mogelijkerwijs ook andere systemen –
om wat er is geweest en wat er niet is geweest.
We buigen dus om krachtiger in ons eigen leven te stappen .

Je begrijpt dat het moeilijk is om de zegen van Covid te vragen en binnen te laten,
Maar toch…het kan ons sterker maken.
In ieder geval kan ik wel buigen, en me dan omkeren en uitkijken naar de opstellingen die we in 2022 zullen (mogen) doen.

De annulatie komt ook na overleg met de directeur van De Speelhoeve en enkele wijze collega’s.
Afgezien dat het wat lastig is om met een mondmasker opstellingen te doen op anderhalve meter van elkaar,
– de andere regels zijn nog te realiseren –
Is het moeilijk om een “holding space” te maken met zo’n leep en hongerig virus in de buurt.

Neen het is niet voor nu.
Ik stelde al data voor het voorjaar 2022 voor aan de Speelhoeve en hoop snel bevestiging te krijgen zodat ik ze op de website kan zetten.
Jammer wel,
Het regent vragen om opstellingen momenteel.

En er is ook nog goed nieuws:
Onze dochter Claeren is met haar praktijk in Deurne begonnen:
Authentieke yoga, effectieve pijnbestrijding en oefeningen in krijgerschap.
Een vruchtbare combinatie van ervaringsdeskundigheid en professionaliteit,
Een ware manifestatie van het oerarchetype van de “De gewonde genezer”.
Eind van deze week op mijn website.

Zo, ik kijk ernaar uit jullie (terug) te zien in februari.

Blijf rustig, doe de dingen die je prettig vindt,
Zoek stilte op, zing, blijf geloven en hopen,
En laat liefde binnen komen en zendt ze uit.

Ja vooral dat van de liefde …

Warme herfstgroeten van Riet en mij
Uit het rustige, nevelende Grobbendonk.