Veel goed nieuws

Veel goed nieuws. Op verschillende manieren doen we een bijdrage om mensen met hun  grondstroom te verbinden. Uit onze grondstroom putten we levenskracht, goesting, liefde, hoop … en al de elementen die we nodig hebben om ons leven helemaal te leven. De grondstroom is altijd aanwezig, staat altijd tot onzer beschikking. De grondstroom is gul, is weldadig en overvloedig en komt ons graag tegemoet. Soms verliezen we echter zelf het contact, de verbinding. En dan dwalen we af. Dat uit zich dan in lusteloosheid, apathie, verveling. We gaan zeuren en mopperen en worden depressief, of agressief of angstig. We verliezen vertrouwen en hoop. Ons immuunsysteem verzwakt en ernstige ziektes als CVS en fibromyalgie krijgen ons in hun greep. Het plezier in onze relaties verdampt of verstart…
Het aanbod van Huis van Verbinding is erop gericht de relatie met de grondstroom van het leven te herstellen. We verlaten hiervoor de klassieke wegen die voor herstel en genezing gevolgd worden. Zonder zweverig te worden kiezen we resoluut voor een holistische en energetische aanpak. We bieden familieopstellingen, systemische psychotherapie, loopbaancoaching en in het najaar homoeopathisch advies aan.
Iedere maand kan je terecht voor een familieopstelling. In het bijzonder voor lastige thema’s, waar je al lang mee worstelt.  Het is aangewezen om vooraf een keer mee te doen als representant om het impact en de kracht van een opstelling met lijf en ziel te ervaren.
De folder voor de zomertweedaagse voor dit jaar staat online. We werken dit jaar rond het thema “hoop”. Hou 2 en 3 augustus vrij in je agenda. De tweedaagse is intenser dan een dag familieopstellingen tijdens het jaar. Je krijgt ook meer de kans om in proces te gaan.
In de therapeutische gesprekken zoeken we naar wat nog niet gezien is kunnen worden, en op de een op andere manier toch een destructieve invloed heeft. Verborgen loyauteiten kunnen hier een grote rol inspelen. Achter een persoonlijk levensscript, gaat vaak een familiescript schuil. Psychosomatische aandoeningen, depressie, agressie, trauma en gemaskeerde rouw zijn weerkerende thema’s in de begeleiding.
In de loopbaancoaching ligt de focus voornamelijk op het zoeken naar werk waar je plezier in vindt. Werk dat je met plezier doe, vraagt energie van je, maar geeft ook ontzettend veel energie terug. En zo kan je wel een loopbaan voleindigen zonder al te veel labeur en pijn.
In het najaar hoop ik afgestudeerd te zijn aan het Allen College of Homoeopathy, en voorgedragen te worden als lid van de Society of Homoeopathy van het Verenigd Koninkrijk. Homoeopathie doet al vele decennia wonderlijke bijdragen in het genezingsproces van chronische zieken. Systemische psychotherapie en homoeopathie zijn bijzonder complementair en vormen samen een bijzonder sterke hefboom voor het proces van (her)verbinden met de grondstroom.
Aansluitend bij de expertisie die doorheen de jaren is opgebouwd, willen we ook terug meer aandacht geven aan de grondstroom in organisaties. We beperken ons wel tot twee topics.
Een: we richten ons op bedrijven en voorzieningen waar een suicide(poging) van een van de medewerkers is voorgekomen. Deze gebeurtenis is zeer traumatisch en laat diepe sporen na in het individuele als collectieve ziel van de betrokkenen. Verwerking vraagt om specifieke aanpak die we kunnen beiden vanuit het systemisch kader.
Twee: daarnaast bieden we ook begeleiding voor organisaties en bedrijven waar een charismatisch leider is komen weg te vallen. De begeleiding richt zich dan voornamelijk op het coachen van beslissingsnemers: de nieuwe directie, voorzitter van de raad van bestuur.  Ook hier is het heilzaam om verborgen systemische dynamieken te kunnen verhelderen. Meer info volgt in een volgende nieuwsbrief.
We kregen van enkele mensen de opmerking dat de nieuwsbrieven zo lang uitblijven. Terecht. Mea culpa! We nemen ons voor, sterker nog, we beloven om elke twee maanden van ons te laten horen.
Vragen, zin om kennis te maken, iets bespreken, neem gerust contact op.
Zaterdag 28/4 ben je van harte welkom voor een dagje opstellingen.

 Johan

Nu. Voorgoed

Nachtelijke ontmoeting

Uit de sneeuwwitte weide verrijst onverhoeds
een paard. Hoe het staat, wat het doet
vindt plaats. Nu. Voorgoed.

Adem licht, deze teug, dit paard, deze wei
gaan voorbij, maar zijn, deze nacht, deze pijn,
een keer samen met mij. Nu. Voorgoed.

M Vasalis, De oude kustlijn, 2001.

Neen, ik weet niet of Vasalis ooit van opstellingen had gehoord,
laat staan eraan deelgenomen.
In haar poesie wijst ze wel dezelfde ruimte aan
als waar opstellingen in “gebeuren”, “plaats vinden”.
Met dit gedicht sloten we onze opstellingendag zaterdag 20 januari af.
Een intense en heel verbindende dag.
Daarna vonden we elkaar bij de nieuwjaarsdronk.

Wat in onze jeugd ook mag gebeurd zijn, of niet gebeurd,
in een opstelling worden teveel of te weinig “herschakeld”,
een imprint in het wezen, die zich al sinds baby of klein kind,
in lijf en hoofd en ziel heeft genesteld en daarin bevroren is,
kan ontdooien, zijn greep loslaten, zich terugtrekken
en onderkomen vinden bij wie of wat het thuishoort.
Dan kan er een diepe zucht “vrij”-komen.

Wat in de opstelling gebeurt is even echt en even waar.
Vrij. Nu. Voorgoed.

Op zaterdag 24/2 een nieuwe opstellingen dag.
Meer info elder sop de website onder op Familieopstellingen 2018.
Van harte welkom.

Wens 2018

leerling en meester

na de sneeuw
blijft de winterroos bloeien

wit en zuiver,
reikend en verlangend
naar de lente,
die onderweg is,
onzichtbaar en onhoorbaar

“wordt het nog ooit lente ?”
vraagt de leerling
“kijken, zwijgen en wachten,
met je Ziel op je schoot”
antwoordt de meester,
“dan kan je voorbij de tekens zien”

voor 2018 wensen we je
het reiken van de winterroos,
de verwondering van de leerling,
en de wijsheid van de meester

Riet en Johan

 

Voor familieopstellingen kan je bij ons terecht de zaterdagen 20/1, 24/2, 17/3, 28/4, 2/6, 29/9, 20/10, 17/11 en 15/12.
De tweedaagse vindt plaats op donderdag 2/8 en vrijdag 3/8. Het thema is “de hoop”.
Van harte welkom.

 

De kindertijd voorbij

Ik voel me als iemand, die u aan uw kindertijd  moet herinneren.
Nee, niet alleen aan de uwe: aan alles, wat ooit kindertijd was.

Want het gaat er om, herinneringen in u op te wekken,
die niet de uwe zijn, die ouder zijn dan u.

Verhoudingen moeten worden hersteld en samenhangen vernieuwd,
die van ver voor uw tijd zijn.

Rainer Maria Rilke.

 

Mooier dan Rilke het deed, zijn opstellingen en het geheel van het systemisch energetisch werk, niet te omschrijven:
“Verhoudingen moeten worden hersteld en samenhangen vernieuwd, die van ver voor uw tijd zijn”
Dat is wat we doen in systemische therapie in het algemeen en in opstellingen in het bijzonder.

Soms gaat het om innerlijke delen, soms om families, soms om dorpjes en gemeenschappen van lang voor de migratie,
met of aan wie we op de een of andere manier zo ver- of gebonden zijn dat we niet kunnen uitreiken,
en ons vermogen tot intimiteit en creativiteit niet voluit tot wasdom komt.

Dit werk doet een bijdrage om meer vrij te worden,
creatiever en met meer intimiteit het eigen leven kunnen nemen,
en deze vreugde met anderen te delen.

Na een rijke zomer en kleurige herfst gaan we de winterperiode in.
Een tijd van inkeer, van kiemen in stilte en duisternis.
Verhuld zwanger van het ontluikende leven dat ons in het voorjaar komt te verrassen.

Let op : zaterdag 18 november GEEN opstellingen!
Van harte welkom 16 december in de Speelhoeve, en 19 januari 2018 in de Binnentuin te Boutersem.
Andere data voor 2018 volgen snel.

 

Kijk ,hier ben ik. Helemaal !

Eindelijk de zomertweedaagse aangekondigd.
Mooier dan Nelson Mandela is het thema niet te omschrijven.
Het worden twee bijzondere, intense en verbindende dagen.
Deelnemers zeggen dat ze nog lang blijven na resoneren en da het hen zo goed heeft gedaan.
Je bent van harte welkom, en breng je vrienden mee.
Meld je aan met een mailtje.

In het najaar werken we de zaterdagen 23/9, 21/10, 18/11 en 16/12.
Graag vooraf aanmelden met een mailtje.

Onze diepste angst
is niet dat we onmachtig zouden zijn
Onze diepste angst
betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen ons af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend
begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid
als de mensen om je heen
hun onzekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is
te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.

Nelson Mandela citeert Marianne Williamson.

 

Wie je ook bent, we wensen je vele lange warme zomerdagen,
en kijken ernaar uit je op een keertje te ontmoeten.

Riet en Johan

wens voor het nieuwe jaar

2017

dat je voorbij
pijn en verdriet,
angst en vernietiging om je heen,
hoop mag vinden
en moed, en nederigheid.

dat je het mysterium
tremendum et fascinosum
tegemoet mag treden,
met hoofd, hart en handen.

en dat je erin thuis mag komen…
wie je ook moge zijn:
zwerver, monnik, dief, boeteling,
vluchteling, politicus of muzikant,
gezond of ziek,
al of niet zoekend naar het ware
en het juiste,
ga maar, wees niet bang

2017
het mysterie wacht op je
ga maar, wees niet bang

 

In opstellingen ontmoeten we mysterie, elkaars mysterie.
In 2017 werken we in de eerste jaarhelft alvast de zaterdagen 21-1, 18-2, 25-3, 22-4 en 10-6.
De zomertweedaagse vindt plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 augustus.
Wie je ook moge zijn, van harte welkom.
Riet en Johan

 

 

jaarwende

Zaterdag 17/12 komen we voor dit jaar het laatst bijeen om familieopstellingen te doen. Representanten zijn nog van harte welkom.
We werken in de Speelhoeve. Onthaal vanaf 09:00 u. We beginnen om 09:30 u.
Bel even als je erbij wil zijn. Einde omstreeks 017:00 u.

De data voor de tweede jaarhelft staan op de site.
We starten de nieuwe reeks in de Speelhoeve zaterdag 21 januari 2017.
In De Binnentuin reeds een dag eerder: op 20/1.

Neem ook even de tijd voor een aanmoedigende tekst van de hand van Rainer Maria Rilke over ziekte en genezing.

Beste wensen voor 2017.
Dat we jou (nog) dikwijls mogen ontmoeten.

Het leven hervat

Na het overlijden van moeder, en alles wat erbij hoort,
hervatten we terug de werkzaamheden,
ook de opstellingen.

Nu zaterdag 19 november is iedereen weer welkom in De Speelhoeve.
We beginnen om 09:30 en werken tot ongeveer 16:00 – 17:00 u.
Onthaal vanaf 09:00u.

Boterhammen meebrengen. Voor de rest zorgen wij.
Ben je erbij, laat het even weten.
Van harte welkom.

 

 

Moeder

 

Zaterdag 17 september overleed onze moeder.
Zij was 84 jaar geworden.
Het laatste half jaar was zwaar.
Voor haar en voor ons.
Op 24 september hebben we haar samen begraven.

Hierbij de tekst van het prentje:

Het ga je goed,
ginder aan de overkant !

Je was een goed mens,
je leefde zo ontzettend graag.
Je hebt altijd heel had gewerkt, met veel liefde.
“Neem het er maar goed van”
hoorden we je de laatste jaren zoveel zeggen.

In je schilderijen was je op je best.
Je oog voor het geheel in de compositie,
Je krachtige hand in de lijnen,
Je fijnzinnigheid in de kleuren.

In vele werken treffen we ootmoet:
een diepe verwondering voor het schone,
voor het grootse werk van de Schepper
Je was een religieus mens:
verbonden in en met het mysterie.

Dierbare vrouw, moeder,
moemoe, grootmoemoe, zus, tante, vriendin,
waar je nu ook bent,
je hebt voor altijd een plaats in ons hart.

Het leven is anders nu moeder er niet meer is.
En we nemen tijd om dit een plaats te geven,
om de lege plek te herbergen,
en de bijzondere stilte te beluisteren,
die haar heengaan heeft gebracht.

Zaterdag 15 oktober doen we geen opstellingen.
We werken wel in de Binnentuin op 21 oktober.
Op 19 november en 17 december werken we wel.

Je bent van harte uitgenodigd.

 

 

Zomertweedaagse: voluit het leven eren !

Op 4 en 5 augustus vindt onze jaarlijkse zomertweedaagse plaats. Ook al hebben we een zware familiegeschiedenis, hoe nemen we dan het leven? Hoe leven we dan voluit ?
Welke vorm kan echt leven aannemen in onze intimiteit (onze nabije relaties), in onze creativiteit (ons werk) en in onze spiritualiteit (onze verbinding met wat ons overstijgt)? Meer informatie vind je hier.

Ook in het najaar kan je terecht voor een opstelling omtrent een eigen thema. We merken dat ziekte en psychisch lijden meer en meer aandacht krijgt. Wil je graag vooraf eerst kennis maken, je vraag bespreken en zien of het al een goeie moment is om een opstelling te doen, bel me dan even voor een afspraak.  Mensen die in begeleiding zijn, nemen gratis deel als representant . Wie een aantal zaterdagen gerepresenteerd heeft en zich engageert om langere tijd als representant mee te doen, komt bij de groep “trouwe representanten”. Het is een diepwerkende manier om het eigen groeiproces in beweging houden.

Ook het begeleidingswerk is er een duidelijke verschuiving naar psychosomatische klachten. In de systemische therapie komen meer mensen met vragen omtrent gezondheid en ziekte: chronische vermoeidheid, woede, angst, gewicht en uiteraard depressie, naast fibromyalgie en de ziekte van lyme. We kijken voorbij de symptomen en zoeken wat het lichaam nu eigenlijk wil vertellen en wat tot nu toe niet gezien is geworden. Verbetering komt er nadat de patiënten/cliënten door een transformatieproces zijn gegaan. Bij veel van deze aandoeningen constateren we trauma of onverwerkte rouw in de achtergrond. Stress is in die zin belangrijk, dat het de symptomatologie verzwaart. Tijdens de zomer mag je een artikeltje verwachten over het kader van waaruit hiermee gewerkt wordt: systemische kadering, een grondhouding van onvoorwaardelijke acceptatie, lichaamswerk, geestelijke oefeningen, enz.

In de loopbaancoaching stellen we vast dat mensen meer en meer weg evolueren van het zogenaamde “werkbaar werk” met stress en burnout tot gevolg, ook bij jonge mensen tussen de 25 en 30. Ondertussen hebben we veel expertise opgebouwd omtrent burnout. Deze mensen zijn van harte welkom. Daarnaast geven we bijzondere aandacht aan 45-plussers, mensen met een artistiek beroep of werkzaam in de welzijns- en of gezondheidszorg. We zijn coöperant van Werk met Zin, zo kan je voor loopbaancoaching tot acht gesprekken terecht met loopbaancheques. Geef wel aan dat je in Kontich de coaching wil volgen.

En nu tijd voor de zomer.
We hopen je op een van onze activiteiten te ontmoeten. Van harte welkom.