Corona en zijn gevolgen voor de opstellingen en de consultaties.

Wat of wie heeft de Goden in woede doen ontsteken?
Na zelf de griep gehad te hebben en daarom gedwongen in februari de opstellingen te annuleren,
is nu wel een groter onheil over ons gekomen.
Het Coronavirus (Covid-19) werd een epidemie en nu een pandemie…
We gaan dus geen opstellingen doen komende zaterdag 21/3.
Dicht bij elkaar staan, elkaar aanraken is geen optie.

We weten immers nog niet of we drager zijn gezien de incubatietijd tot zes dagen duurt.
Wat het nog lastiger maakt is dat de heersende influenza
– de jaarlijkse terugkerende griep in deze periode van het jaar, waarvoor mensen zich laten inenten –
toch in aanvang,  nogal wet zelfde symptomen heeft.
Ook deze griep is niet te onderschatten en blijft vier tot zes weken in ons systeem rondhuizen.

Belangrijk nu is preventie: in die zin zijn de maatregelen van onze regering nu goed:
– handen wassen, handen wassen, handen wassen
– plaatsen waar veel mensen samenkomen en waar weinig ventilatie is, vermijden
– hoest en nies in de binnenkant van  je elleboog
– gebruik papieren zakboekjes
– duidelijk aangeven wanneer je zelf de symptomen hebt en dan ook streng zijn voor jezelf en binnen blijven – en je huisgenoten ook.

Hoogbejaarden en mensen die aan een ernstige ziekte lijden en dus minder weerstand hebben,
zijn vatbaarder om ziek te worden in het algemeen, en met dit virus in het bijzonder.
We moeten voorzichtig met hen omgaan en beter het nabije contact vermijden.

Paul Herscu, Amerikaans homoeopaat, schrijft een blog over het virus, waarbij hij in deze episode
duidelijk aangeeft wat we kunnen doen ons immuunsysteem te versterken.
Want ons eigen immuunsysteem is de sleutel voor alle viruspreventie.
Geheel het artikel is het lezen waard.

Naast de fysieke symptomen brengt zo’n epidemie ook een hele reeks psychische en groepsdynamische dynamieken  in beweging.
Belangrijk is niet te panikeren!  Blijf ook gefocused en kritisch bij de informatie die gegeven wordt.

Ik blijf zelf gewoon doorwerken met volgende aanpassingen:
– voor consultaties wordt geopteerd voor video verbinding : Skype, FaceTime, whatsapp
– wie toch ter plaatse komt:
we begroeten elkaar hartelijk zonder een hand te geven
wassen vooraf goed onze handen,
we zetten onze stoelen wat verder van elkaar
zelf ververs ik de papiermand minstens  ieder dagdeel
en voorzie een brandertje met  een zuiverende etherisch olietje (lavendel, ravintsara, teatree…)

Wie in contact gekomen is met een geïnfecteerde komt niet naar hier (zij het met collega’s, vrienden, familieleden, huisgenoten…),
en overlegt vooraf telefonisch om een alternatieve vorm van communicatie af te spreken.

’This too shall pass”
“Ook dit zal voorbijgaan”

Een oude wijsheid.
Een wakkere client sprak ze uit aan het einde van het gesprek.
Sommigen wijzen voor de afkomst naar het Hebreeuws, anderen naar de Soefi Mystiek.
Roemi wordt vernoemd, maar ook  de poeet-mysticus Hakim Sanai.
Hij schreef het weergaloze ’The Hadiqa”, oftewel ‘ The walled garden of truth”.

Hierbij een gedicht uit deze bundel:

“For the wise man
evil and good
are both exceeding good.


No evil ever comes from God;
you think to see
evil proceeding from him,
you were better to look on it
as good.
I’m afraid that on the way of faith,
you are like a squinter seeing double,
or a fool quarreling with the shape of a camel.
If he gives you poison, deem it honey;
and if he shows you anger, deem it mercy.

Be contented with your lot;
but if you have any complaints,
go and take them to the Cadi,
and obtain satisfaction from him.
That’s how the fool’s mind works!

Whatever befalls you, misfortune or fortune,
is unalloyed blessing;
the attendant evil
a fleeing shadow.
‘Good’ and ‘evil’ have no meaning
in the world of the Word:
they are names, coined
in the world of ‘me’ and ‘you’.

Your life is just morsel in his mouth;
his feast is both wedding and a wake.
Why should darkness grieve the heart?
–  for night is pregnant with new day.

You say you’ve unrolled the carpet of time,
step then beyond life itself and reason,
till you arrive at God’s command.

You cannot see anything, being blind by night,
and by day one-eyed with your foolish wisdom!
 ”

Voor wie in deze weken de dagen lang zijn en wat vertaalwerk wil doen door deze teksten in een mystiek-poetisch Nederlands om te zetten,
Laat het me weten, ik heb nog een aantal van deze gedichten, ooit een overgetikt uit Unio Mystica, van Bhagwan Shree Rajneesh.

Zo, beste mensen,
heb je een vraag, wil je een afspraak, contacteer mij .
Dat het jullie goed mag gaan en tot gauw.

Hartelijk

Johan

 

Ziek: geen opstelling zaterdag 22/2 !

Geveld door de griep.

Ontmoet je graag zaterdag 21/3!
Een dagje opstellingen.

Hoe zou je de lente beter kunnen beginnen ?

Riet en Johan

 

wens 2020

Pelgrim

2020
de donkere nacht van je Ziel binnenstappen,
je schaduw daar in de ogen kijken,
vriendelijk en vastberaden,
en je dan vervullen met
de zachte klaarte
van een nieuwe dageraad

2020
het goede bewaren,
gerechtigheid aanmoedigen,
een geknakt riet niet breken,
en stilte en tederheid opzoeken

2020
als een pelgrim
monkelend op weg
naar innerlijk licht

Onze wens voor jou. 

Graag ontmoeten we je op een van onze opstellingsdagen:
in het voorjaar 2020 kan dat op de zaterdagen 25 jan, 22 febr, 21 maart, en 6 juni.
De driedaagse vindt plaats op 29, 30 en 31 juli.

Wil je graag een opstelling doen, maar schrikt een groep onbekenden je af, kom het bespreken.
We vinden een alternatief.

Voor een individueel gesprek, ook steeds welkom.

Riet en Johan

 

Stilaan naderen we de jaarwende

Nog twee dagen en de Sint komt.
Hij brengt lekkers en cadeautjes, voor al die goeie kinderen en goeie ouders.

In opstelling zien we dat alle kinderen en alle ouders goed zijn.
Zoals Bert Hellinger het gezegd heeft.
Vaak is het goed dat er destructieve structuren en patronen bijgesteld worden,
of omgebogen, of eerst gebroken … om dan tot een nieuwe, vruchtbare verbinding te komen.
In die zin zijn opstellingen erg ingrijpend, en absoluut niet vrijblijvend.

Zaterdag 14 december hebben we onze laatste opstellingendag van  2019.
voor snelle beslissers is er nog ruimte voor een opstelling.

Mocht je interesse hebben, of goesting om de kracht van opstellingen te ervaren,
en de uitspraak: “in die zin zijn opstellingen erg ingrijpend, en absoluut niet vrijblijvend”,
ten volle te begrijpen,
kom dan meedoen en laat dit vooraf even weten door een eenvoudig mailtje naar johan.smets@huisvanverbinding.be

En ja, niet alleen de Sint,
maar ook de Pieten komen over twee dagen langs,
zwarte, gele, rode, blanke en/of bruine…
mannen en vrouwen…
iedereen hoort erbij.

Van harte welkom.

 

Riet en Johan

Bert Hellinger is overleden.

19 september laatstleden is Bert Hellinger overleden.

Bert was voor velen een grote inspirator en leefde ons voor met moed en intelligentie.
In de jaren tachtig ontwikkelde hij de vreemde maar ingrijpende methodiek van  familieopstellingen,
en hij bleef ze verdiepen en nieuwe impulsen geven
tot we de laatste tien jaar van “opstellingen in de geest ” konden spreken.

Zelf leerde ik veel van hem.

Stil en dankbaar laten we Bert vertrekken,
en geven hem een bijzondere plek in ons hart.
Zelf blijven het geschenk van het leven nog ten diepste leven.

Zo eren we onze familie, zo eren we Bert,
en zo eren we het Leven.
Innig verbonden.

Johan

Annulatie opstellingen zaterdag 28 september

Jammer, maar twee dagen geleden werd een tweede opstelling geannuleerd.
Dan zouden we met zijn allen samenkomen voor één opstelling.
En dat is van het goeie te veel.

Vorige vrijdag deden we nog opstellingen in De Binnentuin bij Dr. Jessica Delooz en collegae.
En opnieuw waren we met zijn allen verwonderd door deze ontmoetingen in het wetende veld.
We kunnen niets in het leven ongedaan maken.
Het is zoals het is.
We kunnen wel veel herstellen.
Het leven is vol genade.

Onze driedaagse verliep schitterend.
Een bijzonder krachtige combinatie, opstellingen en yoga,
Genade en krijgerschap.

Voor 19 oktober staan er nu al drie opstellingen geboekt.
We kijken ernaar uit jullie dan te treffen.

Hartelijk
Ook namens Riet,
Johan

Zomerdriedaagse en Mirakel

Juni is bijna voorbij. Nog enkele dagen om je in te schrijven voor de zomerdriedaagse. Neem je kans waar.

De zomerdriedaagse is mede geïnspireerd door het mystiek dagboek van de Salesiaan Xavier Thevenot.

In een mooie metafoor wijst hij op de onwaarschijnlijke technische evolutie van onze tijd: zoveel mogelijkheden als vandaag zijn er in het verleden nooit geweest.
Laat ons naar schepen kijken zegt hij:

“Nooit waren wij mensen zo goed uitgerust om de zeeën en oceanen te bevaren en de elementen te weerstaan.
En wat doen we: we zetten deze prachtige boten…in onze tuin.
In onze tuin! ”
Wat wij nodig hebben, aldus Thevenot, is stroming.
“Is krachtige stroming en dan komen onze boten tot hun recht.”

Tijdens onze driedaagse willen we stroming vrijmaken.
Verbinding maken met onze grondstroom. Die altijd vrijmoedig tot onze beschikking staat.
Het is wel aan ons om hem aan te spreken en toe te laten.
In deze driedaagse werken we hieraan met Yoga en familieopstellingen.

 

De laatste opstellingendag in mei werd afgerond met een gedicht van Antjie Krog. Onwaarschijnlijk hoe deze Zuid-Afrikaanse erin lukt systemische dynamieken in poëtische beelden weer te geven en te dynamiseren. Hierbij het gedicht ‘Mirakel”. Vervang het woord “land” door “familie”, en je zit midden in de destructie, loyauteit en liefde die families met ongeziene kracht doorgeven, van generatie op generatie.

Mirakel

ik behoor toe aan dit land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land
mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
ik geloof niet in wonderen maar
de vreedzame bevrijding van mijn land
was een wonder – onverhoeds en lichthoofdig blijft
het me bij  die weergaloosheid blijft me bij
ik weet dat het land nu in protest is ontbrand
eenmalig is vervaardigd uit hoop – dat blijft me bij
zelfs als alles ineenschrompelt   tekortschiet  in
duigen valt   sneuvelt    een karikatuur wordt – als
zand glipt het ogenblik dat ons als pendant van wraak
eenmaal gegund is tussen onze vingers weg
ik behoor toe aan het land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land
prikkelbaar beledigd vergooien we elkaar
en vergieten straffeloos elkaars leven
we wilden een toevluchtsoord scheppen voor de armen de gewonen
de helden de lieflijken de getalenteerden de verminkten
maar onze begraafplaatsen blubberen van de veronachtzaamde
geïnfecteerden de vermoorden de verkrachten de diepbedroefden
ik weet dat mijn land eenmalig is
vervaardigd uit hoop – dat blijft me bij
terwijl we luisteren naar de opgeblazen geluiden
van onze leiders – gortdroog van leegte
mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
we zijn slachtoffers van onszelf aan het worden
gevangen in hebzucht en met een onvermogen tot visie
we hebben geen benul meer van hoe je anders kunt zijn dan
gewelddadig en angstig , dan hardvochtig tegenover elkaar

ik behoor toe aan het land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land

mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
ik geloof niet in wonderen maar
de vreedzame bevrijding van mijn land
was een wonder – onverhoeds en lichthoofdig blijft
het me bij   de weergaloosheid ervan

blijft me bij

 

vertaald uit:
“Mede-wete”, Antjie Krog, 2014

 

Van harte welkom 30 juli !

Riet, Claeren en Johan

Zomertweedaagse wordt driedaagse

In verbinding met je grondstroom. 

Omtrent dit thema zullen we drie dagen intensief werken in zomerdriedaagse: dinsdag 30,woensdag 31 juli en donderdag 1 augustus.

Anders dan vorige jaren zal nu ook Claeren een bijdrage doen.
Zij werkt de laatste jaren rondom dit thema vanuit haar yoga opleidingen.
Yoga en familieopstellingen versterken elkaar als het om het verbinden met je grondstroom gaat.
Wie aansluiting heeft met zijn/haar grondstroom herstelt van onze zogenaamde beschavingsziektes,
en blijft vitaal en energiek.

Huis van Verbinding heeft reeds een sterk aanbod naar genezing en herstel toe: familieopstellingen, psychotherapie en klassieke homeopathie.
Nu komt er ook nog yoga bij.
De yoga van Claeren is gebaseerd op de eeuwenoude praktijken die in India geoefend en gedoceerd worden.
Zuiver dus en authentiek.
Zij is zelf herstellende van een complexe aandoening. Haar engagement is voorlopig nog  beperkt.
Zij is wel een levende belichaming van het archetype “de gewonde genezer” (Carl Gustav Jung).

Lees aandachtig het programma van de driedaagse en schrijf je op tijd in door een eenvoudig mailtje naar johan.smets@huisvanverbinding.be.

Zaterdag 18 mei ek. doen we nog 4 opstellingen in de Speelhoeve te Vremde. Je kan steeds komen representeren.

Van harte welkom.

 

Familieopstellingen januari 2019

Vrijdag 18 januari ben je hartelijk welkom voor een dag opstellingen in het Centrum voor Psychotherapie De Binnentuin te Boutersem.

Zaterdag 19 januari wordt omwille van omstandigheden geannuleerd. Het spijt ons zeer. Wat zonde om zo het jaar te beginnen! Dus nu zaterdag geen opstellingen in de Speelhoeve.

Wel van harte welkom op zaterdag 16 februari. Dan ontmoeten we elkaar weer in het wetende veld,  in de bijzondere stilte van de zaal in de Speelhoeve.

Dat het je ondertussen goed mag gaan !

monkelende sterren

ontheemd,
met honderden verhalen
over oorlog, honger, politie, woestijn en zee…
heldere ogen in een vragend gelaat
broken english: “please”.

kom binnen, welgekomen, zet je.
“wees niet bang, ik ben het ook niet”.
een stoel, zeep, een maaltijd, een bed, een gesprek.

onder de wol, diep in slaap
vreemdeling en gastgezin,
in het donkerste uur van de nacht
duizend sterren zien

voor 2019,
dat het jou overvloedig overkomen mag,
vreemdeling te zijn,
en gastgezin,
en de zacht monkelende,
onbevreesde sterren van de nacht

 

dat we ook jou mogen ontmoeten in 2019

Riet en Johan