Bert Hellinger is overleden.

19 september laatstleden is Bert Hellinger overleden.

Bert was voor velen een grote inspirator en leefde ons voor met moed en intelligentie.
In de jaren tachtig ontwikkelde hij de vreemde maar ingrijpende methodiek van  familieopstellingen,
en hij bleef ze verdiepen en nieuwe impulsen geven
tot we de laatste tien jaar van “opstellingen in de geest ” konden spreken.

Zelf leerde ik veel van hem.

Stil en dankbaar laten we Bert vertrekken,
en geven hem een bijzondere plek in ons hart.
Zelf blijven het geschenk van het leven nog ten diepste leven.

Zo eren we onze familie, zo eren we Bert,
en zo eren we het Leven.
Innig verbonden.

Johan

Annulatie opstellingen zaterdag 28 september

Jammer, maar twee dagen geleden werd een tweede opstelling geannuleerd.
Dan zouden we met zijn allen samenkomen voor één opstelling.
En dat is van het goeie te veel.

Vorige vrijdag deden we nog opstellingen in De Binnentuin bij Dr. Jessica Delooz en collegae.
En opnieuw waren we met zijn allen verwonderd door deze ontmoetingen in het wetende veld.
We kunnen niets in het leven ongedaan maken.
Het is zoals het is.
We kunnen wel veel herstellen.
Het leven is vol genade.

Onze driedaagse verliep schitterend.
Een bijzonder krachtige combinatie, opstellingen en yoga,
Genade en krijgerschap.

Voor 19 oktober staan er nu al drie opstellingen geboekt.
We kijken ernaar uit jullie dan te treffen.

Hartelijk
Ook namens Riet,
Johan

Zomerdriedaagse en Mirakel

Juni is bijna voorbij. Nog enkele dagen om je in te schrijven voor de zomerdriedaagse. Neem je kans waar.

De zomerdriedaagse is mede geïnspireerd door het mystiek dagboek van de Salesiaan Xavier Thevenot.

In een mooie metafoor wijst hij op de onwaarschijnlijke technische evolutie van onze tijd: zoveel mogelijkheden als vandaag zijn er in het verleden nooit geweest.
Laat ons naar schepen kijken zegt hij:

“Nooit waren wij mensen zo goed uitgerust om de zeeën en oceanen te bevaren en de elementen te weerstaan.
En wat doen we: we zetten deze prachtige boten…in onze tuin.
In onze tuin! ”
Wat wij nodig hebben, aldus Thevenot, is stroming.
“Is krachtige stroming en dan komen onze boten tot hun recht.”

Tijdens onze driedaagse willen we stroming vrijmaken.
Verbinding maken met onze grondstroom. Die altijd vrijmoedig tot onze beschikking staat.
Het is wel aan ons om hem aan te spreken en toe te laten.
In deze driedaagse werken we hieraan met Yoga en familieopstellingen.

 

De laatste opstellingendag in mei werd afgerond met een gedicht van Antjie Krog. Onwaarschijnlijk hoe deze Zuid-Afrikaanse erin lukt systemische dynamieken in poëtische beelden weer te geven en te dynamiseren. Hierbij het gedicht ‘Mirakel”. Vervang het woord “land” door “familie”, en je zit midden in de destructie, loyauteit en liefde die families met ongeziene kracht doorgeven, van generatie op generatie.

Mirakel

ik behoor toe aan dit land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land
mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
ik geloof niet in wonderen maar
de vreedzame bevrijding van mijn land
was een wonder – onverhoeds en lichthoofdig blijft
het me bij  die weergaloosheid blijft me bij
ik weet dat het land nu in protest is ontbrand
eenmalig is vervaardigd uit hoop – dat blijft me bij
zelfs als alles ineenschrompelt   tekortschiet  in
duigen valt   sneuvelt    een karikatuur wordt – als
zand glipt het ogenblik dat ons als pendant van wraak
eenmaal gegund is tussen onze vingers weg
ik behoor toe aan het land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land
prikkelbaar beledigd vergooien we elkaar
en vergieten straffeloos elkaars leven
we wilden een toevluchtsoord scheppen voor de armen de gewonen
de helden de lieflijken de getalenteerden de verminkten
maar onze begraafplaatsen blubberen van de veronachtzaamde
geïnfecteerden de vermoorden de verkrachten de diepbedroefden
ik weet dat mijn land eenmalig is
vervaardigd uit hoop – dat blijft me bij
terwijl we luisteren naar de opgeblazen geluiden
van onze leiders – gortdroog van leegte
mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
we zijn slachtoffers van onszelf aan het worden
gevangen in hebzucht en met een onvermogen tot visie
we hebben geen benul meer van hoe je anders kunt zijn dan
gewelddadig en angstig , dan hardvochtig tegenover elkaar

ik behoor toe aan het land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land

mateloos is mijn liefde voor het land
gecompliceerd gehard en onomwonden
ik geloof niet in wonderen maar
de vreedzame bevrijding van mijn land
was een wonder – onverhoeds en lichthoofdig blijft
het me bij   de weergaloosheid ervan

blijft me bij

 

vertaald uit:
“Mede-wete”, Antjie Krog, 2014

 

Van harte welkom 30 juli !

Riet, Claeren en Johan

Zomertweedaagse wordt driedaagse

In verbinding met je grondstroom. 

Omtrent dit thema zullen we drie dagen intensief werken in zomerdriedaagse: dinsdag 30,woensdag 31 juli en donderdag 1 augustus.

Anders dan vorige jaren zal nu ook Claeren een bijdrage doen.
Zij werkt de laatste jaren rondom dit thema vanuit haar yoga opleidingen.
Yoga en familieopstellingen versterken elkaar als het om het verbinden met je grondstroom gaat.
Wie aansluiting heeft met zijn/haar grondstroom herstelt van onze zogenaamde beschavingsziektes,
en blijft vitaal en energiek.

Huis van Verbinding heeft reeds een sterk aanbod naar genezing en herstel toe: familieopstellingen, psychotherapie en klassieke homeopathie.
Nu komt er ook nog yoga bij.
De yoga van Claeren is gebaseerd op de eeuwenoude praktijken die in India geoefend en gedoceerd worden.
Zuiver dus en authentiek.
Zij is zelf herstellende van een complexe aandoening. Haar engagement is voorlopig nog  beperkt.
Zij is wel een levende belichaming van het archetype “de gewonde genezer” (Carl Gustav Jung).

Lees aandachtig het programma van de driedaagse en schrijf je op tijd in door een eenvoudig mailtje naar johan.smets@huisvanverbinding.be.

Zaterdag 18 mei ek. doen we nog 4 opstellingen in de Speelhoeve te Vremde. Je kan steeds komen representeren.

Van harte welkom.

 

Familieopstellingen januari 2019

Vrijdag 18 januari ben je hartelijk welkom voor een dag opstellingen in het Centrum voor Psychotherapie De Binnentuin te Boutersem.

Zaterdag 19 januari wordt omwille van omstandigheden geannuleerd. Het spijt ons zeer. Wat zonde om zo het jaar te beginnen! Dus nu zaterdag geen opstellingen in de Speelhoeve.

Wel van harte welkom op zaterdag 16 februari. Dan ontmoeten we elkaar weer in het wetende veld,  in de bijzondere stilte van de zaal in de Speelhoeve.

Dat het je ondertussen goed mag gaan !

monkelende sterren

ontheemd,
met honderden verhalen
over oorlog, honger, politie, woestijn en zee…
heldere ogen in een vragend gelaat
broken english: “please”.

kom binnen, welgekomen, zet je.
“wees niet bang, ik ben het ook niet”.
een stoel, zeep, een maaltijd, een bed, een gesprek.

onder de wol, diep in slaap
vreemdeling en gastgezin,
in het donkerste uur van de nacht
duizend sterren zien

voor 2019,
dat het jou overvloedig overkomen mag,
vreemdeling te zijn,
en gastgezin,
en de zacht monkelende,
onbevreesde sterren van de nacht

 

dat we ook jou mogen ontmoeten in 2019

Riet en Johan

Data familieopstellingen 2019

Hierbij de data voor het voorjaar 2019:
In 2019 werken we alvast de zaterdagen 19/1, 16/2, 16/3, 27/4 en 18/5. De data voor het najaar worden begin mei meegedeeld.
De tweedaagse vindt plaats op donderdag 1/8 en vrijdag 2/8. De prijzen zijn hetzelfde gebleven.

We zijn ook te gast bij onze gewaardeerde collega’s van het Psychotherapeutisch Centrum De Binnentuin in Boutersem (nabij Leuven) op  de vrijdagen 18/1 en 26/4.

Momenteel lopen gesprekken omtrent een opleiding tot het begeleiden van familieopstellingen. Het idee groeide uit een enthousiaste vraag van enkele ervaren collegae. We denken aan en traject van twee modules. Een eerste omtrent zinvolle integratie van een familieopstelling  in het eigen begeleidingstraject van een cliënt/patiënt. Een tweede voor wie zelf familieopstellingen wil begeleiden. Start in najaar 2019. Info volgt.

Voor 2018 ben je nog welkom op zaterdag 15 december. Er is nog plaats om zelf een opstelling te doen.

Onze opstellingsdag van 17 november laatstleden, was ontzettend intensief, verrijkend en vruchtbaar. Niet alleen voor de moedigen die zelf een opstelling hebben gedaan. Maar ook voor de anciens die al vele jaren komen representeren. Twee  van hen spraken over een “aha-erlebnis”: opeens werd een nieuwe laag in hun eigen systemische geschiedenis helder. Ze hadden die reeds lang vermoed, en plots was ze zichtbaar. En bevrijdend. Ze waren heel blij.

Van harte welkom.

Deugddoend en waardig

 

Voorbije zaterdag was weer een mooie dag.
In het bijzonder omdat er ook drie jonge representanten waren.

Jonge mensen die in het veld stapten en degene voor wie ze waren gekozen
ten volle “praesent” maakten. Met hun zijn en hun lot.
En zo werd de tragedie zichtbaar die generaties lang levenskracht uit families
had opgezogen en ook de strategieën waarmee deze hebben overleefd.
En ook de uitnodiging om echt te leven, voorbij alle destructieve loyauteit.

Mooi hoe deze jonge mensen in de opstellingen stonden,
en met een flair  en authentiek mensen tot leven brachten.
Schoon ook hoe dit door de ouderen gezien en gewaardeerd werd.

We herdachten ook het volle leven van Frans Marien,
vader van Pim. Een van onze ‘trouwe’ representanten.
Frans heeft zoveel geleefd als ie kon.
En in zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen leeft hij verder.

En we hebben hem geëerd,
met de stilte van een kaarsvlam,
de zachte geur van lelies
en een gedicht van Vasalis.

Beste Frans,
het ga je goed, ginder, aan de ander kant…
En beste Pim, blijf nog lang bij ons,
En dat het je goed mag gaan!
En als je iets nodig hebt,
vraag het ons,
en we geven je graag wat we kunnen geven.

Alhier het gedicht:

Als daar muziek voor is, wil ik het horen:
ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn,
en omgeploegd met lange diepe voren
en ongelovig. Die de wellust en de pijn
nog kennen. Die bezeten en verloren.

En àls er wijsheid, die geen vermoeidheid is,
En helderheid, die geen versterving is,
Wil ik die zien, wil ik die horen.

En anders wil ik zot en troebel zijn.

uit: Vergezichten en gezichten, 1954.

Op 17 november, nieuwe onvermoedde ontmoetingen in het wetende veld.
Wil je er bij zijn, laat het even weten.
Van harte welkom. 

 

Johan

Hoop

De tweedaagse vindt niet plaats. Jammer. Te weinig deelnemers om een goeie dynamiek te hebben in de groep. Na afsluitdatum dienden zich nog een zestal mensen aan. Het initiatief had dus wel kunnen doorgaan. de beslissing was echter genomen en we zijn er niet meer op terug gekomen. En ook jammer omdat het zo’n belangrijk thema is, zeker wanneer rondom ons zoveel angst en cynisme gezaaid wordt. Hoop cultiveren we in ons hart, in onze ziel, het maakt families sterker. Om Kavafis te citeren:

“De Cyclopen en de Laistrygonen,
de woeste Poseidon zul je niet tegenkomen
wanneer je ze niet in je eigen geest meedraagt,
wanneer je geest hun geen gestalte voor je geeft”.

In juni, tijdens de viering van het 20 jarige bestaan van the Allen College of Homoeopathy, ontving ik mijn diploma van homoeopaat. Ik was blij de inspanning van drie jaar hard studeren beloond te zien. Het is uitgereikt door de Academische Faculteit van the College en ik mag de titel  ‘Dipl. Hom. ACH’ voeren. In de UK en en in de ruimere wereld van de homeopathie is het een begeerde titel. Ik ben Dr. Subrata K Banerjee, Janet Robinson-Banerjea en de andere professoren uiterst dankbaar om hun kennis en wijsheid te willen delen. Een senior homeopaat illustreerde de opleiding als volgt: wat jij nu op drie jaar geleerd hebt, daar heb ik 25 jaar over gedaan. Koester het. En dat doe ik.

Nu de grote uitdaging om dit in mijn praktijk een goeie plek te geven.
Opstellingen, therapie en coaching blijven de basis van mijn werk. De komende maanden zullen uitwijzen in welke plooi alles zal vallen.

Welkom op 29 september om te representerenWie een opstelling wil doen, in oktober is nog plaats.

Nog een fijne zomer.

 

Moeilijke bereikbaarheid

De werken in onze wijk zijn in een fase gekomen dat Huis van Verbinding uiterst moeilijk te bereiken is met de wagen:

U rijdt naar de kerk van Kontich Centrum aan het Gemeenteplein.
Daar kies je Antwerpsesteenweg. Op de Antwerpsesteenweg direct 1ste links: de Noordstraat.
De straat recht tegenover het gemeentehuis, links naast het gemeentepark.

Deze is voor een periode tweerichtingsverkeer geworden voor plaatselijk verkeer – dus ook voor u.

Eens de Noordstraat in, dan derde straat rechts: E Tinellaan 11.

Succes.